Jager schiet tijdens protest van een buurtbewoner

Afbeelding ter duiding – Shutterstock

Zottegem/Brakel : Een jager gebruikte  op zaterdag 5 januari om 10u50 zijn wapen tijdens het protest van een buurtbewoner (naam gekend) en vuurde volgens een getuige ostentatief in de grond alvorens zijn gramschap te halen. De (nog onbekende) jager nam deel aan een drijfjacht op een bebost perceel nabij de Ruggebeek, dicht bij de dorpskern van Sint-Maria-Oudenhove.

Wat ging er aan vooraf? Opgeschrikt door het schieten en het luidruchtige opjagen liep een buurtbewoner door de weide die grenst aan zijn tuin, naar het vlakbij gelegen perceel waar werd gejaagd en trommelde met een houten lepel op een koekenpan. Hij maakte zoveel mogelijk lawaai.

Spontane actie.  

[Reporter ter plekke.]
Dat het om een spontane actie ging bewijst het feit dat de man niets anders droeg dan rubberen laarzen en een badjas. Een buurman (naam gekend) zag het allemaal gebeuren.

Jager klapt de tweeloop dicht en schiet.

Terwijl het getier van de drijvers en de vuursalvo’s blijven weerklinken verzamelen nog meer buurtbewoners zich in hun tuinen, grenzend aan de weide bij het minuscule natuurgebied. Een trillende actievoerder en de getuige vertellen hoe deze jager eerst zijn geladen tweeloop dicht klapte, in de grond schoot en naar de geschrokken man stapte om de intimidatie verder te zetten.

Plaats van het gebeuren, ter hoogte van het bosje aan de Ruggebeek. De gewapende jagers zijn nog steeds aanwezig in de omliggende velden, de jacht gaat verder.

De getuige vertelt: “ik zag hoe de jager zijn tweeloop dicht klapte en in de grond schoot.”

De actievoerder legt het gebeuren verder uit. “In zijn roepen verwees de jager naar een persartikel* over een vos. De jager schreeuwde: Die zal ik als eerste afschieten. Hij zei nog: Je hebt geen idee over zorg dragen voor de natuur. Je zou beter in de stad wonen. Verder zei hij: Ik zal jou sneller vinden,… We zien wel wie het laatst zal lachen,… Desnoods kom ik elke dag terug tot ik jullie vos zal doden.”

De jager, in het centrum van de foto. Links, in de weide op enige afstand van het bos staat nog een andere gewapende jager.

Wat zegt de strafwet over het gebruik van vuurwapens?

De natuuractivist geeft ondertussen toe dat zijn handelen naïef was, tegelijk was zijn reactie ook ‘dood’eerlijk (pun intended). Vuren met een jachtgeweer als reactie op een luidruchtige, maar niet bedreigende actievoerder, ook al is het wapen gericht naar de grond, is het überhaupt verdedigbaar?

Het Agentschap Natuur en Bos schrijft voor: de uitgangspunten van de jacht zijn het duurzaam gebruik van het wild en het voorkomen van schade.

Of de aangeklaagde jachttechniek nog aanvaardbaar is in een kaalgeschoten landschap is al jaren voer voor discussie. Misschien is een gesprek mogelijk, maar zolang een man in badjas niet vreedzaam kan protesteren zonder een vuursalvo te ondergaan is verdere discussie zinloos en heerst de terreur van de gewapende overmacht.

NIMBY

Sjarel Klak (Carl Nys)

(* Vermoedelijk gaat het over een artikel in De Beiaard, van Carl Nys, pseudeniem Sjarel Klak, die al eerder over deze eerloze ‘jachttechniek’ schreef en ook dit artikel schrijft. Enkele maanden geleden werd eenmalig een vos op de plek gespot.)

X