©Sophie Richez - Gemeenteraadszaal Ninove

Nieuwe bestuur OCMW-raad

Samenstelling OCMW-raad

Op 3 januari 2019 werd de nieuwe OCMW-raad (2019-2024) geïnstalleerd.

Zetelverdeling

 • Forza Ninove: 15
 • Open vld: 9
 • Samen: 7
 • N-VA: 2

Bestuursmeerderheid

 • Open vld: 9
 • Samen: 7
 • Onafhankelijk lid: 1

Oppositie

 • Forza Ninove: 15
 • N-VA: 1

Samenstelling OCMW-raad

 • Tania De Jonge
 • Katie Coppens
 • Joost Arents
 • Michel Casteur
 • Wouter Vande Winkel
 • Marc Torrekens
 • Henri Evenepoel
 • Veerle Cosyns
 • Rudy Corijn
 • Guy D’Haeseleer
 • Dirk Vanderpoorten
 • Renaat Raes
 • Raf Waltniel
 • Ilse Malfroot
 • Femke D’Hondt
 • Stania Van Loo
 • Lieven Meert
 • Paul De Schepper
 • Alain Triest
 • Gerd Rassaerts
 • Hedwig Steenhout
 • Annelies Van Den Neucker
 • Caroline Vanbrabant
 • Dirk Van Herreweghe
 • Dirk Verdoodt
 • Bavo Ardans
 • Stefaan Van Schepdael
 • Sophie Tiebergyn
 • Jan Arijs
 • Stijn Vanderelst
 • Wassim Hassine
 • Anja Beeckman
 • Karolien De Roose

Samenstelling bijzonder comit é voor de sociale dienst

Het bijzonder comit é voor de sociale dienst (BCSD) is bevoegd voor de behandeling van individuele OCMW-dossiers buiten de politieke invloedssfeer, het bekrachtigen van dringende steun en geeft advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent het sociaal beleid van het OCMW.

Het totaal aantal leden van het BCSD is afhankelijk van de grootte van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). Voor Ninove telt het BCSD 8 leden (exclusief de voorzitter) omdat de OCMW-raad 33 leden telt. Het aantal leden in het BCSD per partij wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke partij heeft binnen de OCMW-raad (Art 91 DLB).

Op 3 januari 2019 werd het bijzonder comit é voor de sociale dienst (2019-2024) geïnstalleerd.

 • Gina Fonteyn
 • Andr é Van Den Steen
 • Guy D’Haeseleer
 • Ilse Malfroot
 • Dirk Van Opdenbosch
 • Dany Goessens
 • Anja Beeckman
 • Jordy De Dobbeleer

Samenstelling vast bureau

Het vast bureau van het OCMW bestaat uit de voorzitter van het vast bureau, zes leden en de voorzitter van het bijzonder comit é voor de sociale dienst.

De leden worden door de OCMW-raad onder zijn leden verkozen op basis van een gezamenlijke akte van voordracht.

Samenstelling vast bureau

Voorzitter vast bureau

 • Tania De Jonge

Leden vast bureau

 • Katie Coppens
 • Joost Arents
 • Michel Casteur
 • Wouter Vande Winkel
 • Marc Torrekens
 • Henri Evenepoel

Voorzitter van het bijzonder comit é voor de sociale dienst

 • Veerle Cosyns
X