Het noorden kwijt: de magnetische noordpool wisselt van plaats met de zuidpool

afbeelding Pixabay

Wetenschap – Onze planeet krijgt (nog) een probleem te verwerken dat invloed zal hebben op meer dan alleen het klimaat. Die verandering zit vandaag in een stroomversnelling,… al is dat een relatief begrip. De volledige omkering is niet voor morgen maar de gevolgen laten zich nu al voelen.

De auteur baseert zich op meerdere bronnen en probeert de wetenschappelijke woorden zo begrijpbaar mogelijk weer te geven. Deze pagina is onderhevig aan aanpassing en verbetering naargelang meer kennis en duiding beschikbaar is.

Is het abnormaal, zo’n omkering van de magnetische polen?

Niet voor onze aardbol. Wel voor de mensen en dieren die geleerd hebben om er gebruik van te maken? Het is een natuurlijk proces dat onder onze voeten gebeurt. Wetenschappers zien vandaag de magnetische polen van onze planeet, met steeds grotere snelheid, verschuiven. Hoe dat komt weten ze nog niet precies.

Voor alle begrip: de magnetische noordpool ligt niet op dezelfde locatie als de echte noordpool. Het is het punt waar de naald van het kompas naar wijst, niet daar waar de Aarde om zijn as draait. Maar dat is een ander verhaal…

Het is een grote ommekeer die in cycli van honderdduizenden jaren verloopt maar nu al gevolgen heeft voor de apparatuur die de mens gebruikt.

De snelheid van verandering loopt volgens wetenschappers op tot meer dan 50 kilometers per jaar, waardoor onze apparaten, die van dat magnetische veld gebruik maken, steeds meer foutmarges vertonen. (Bron : HLN)

Eigenlijk had die omkering, volgens de huidige kennis van de wetenschap, al enkele honderdduizenden jaar geleden moeten gebeuren: we spelen dus sowieso al verlengingen.

De verschuiving van haar magnetische polen is voor de planeet niet abnormaal maar heeft een dalende invloed op de bescherming tegen de ultraviolette straling. Dat is nog altijd beschouwd als ‘zichtbaar   licht’, maar het valt voor de mens nèt buiten het gezichtsvermogen.

Te veel uv-licht is schadelijk.

Na enkele duizenden jaren zal het magnetische veld volledig omgedraaid zijn,… tot het na enkele honderdduizenden jaren weer gaat omdraaien,… enzovoort. De laatste keer dat het gebeurde was 780.000 jaar geleden. (Bron : Wiki)

Zo lang geleden? Mo how zeg! Is dat alles?

Neen, het omkeren van de polen zal volgens wetenschappers ook invloed hebben op de vorming van onze wolken, waardoor het oppervlak van de planeet tijdens een periode van enkele duizenden jaren extra zou kunnen opwarmen,… ofwel zou kunnen afkoelen.

Afkoelen is toch een geluk bij een ongeluk?

Dat moet nog blijken! Natuurlijk zal de huidige generatie mensen het volledige omkeren van de magnetische polen niet meer meemaken. Voor de meesten ligt het probleem ver van hun bed maar ze vergissen zich.

Hebben wij er nu al last van?

Jij misschien niet direct, maar wie apparatuur gebruikt dat zich op de magnetische polen baseert zal een steeds slechter resultaat krijgen.

Update van apparatuur.  

Door de gekende verschuiving van de magnetische polen wordt apparatuur vandaag al om de paar jaar aangepast. Dat ritme zal straks niet meer volstaan. Ook daar zullen wetenschappers en technici een tandje moeten bijsteken want de verschuiving van we magnetische noordpool blijkt steeds sneller te gaan.

Sjarel lost het op.

Weet je wat? Ik gooi seffens mijn klak in de lucht en in de richting die de klep aangeeft ga ik een wandeling maken. Dat werkt altijd, want al dat gedoe met die polen,… het is de schuld van de sossen, mijn gedacht!

Sjarel Klak.


Bronnen : Scientific American – Geomag – Britannica – Wikipedia.