Bestuur en kampioenen 2019 van kaartclub Sint Jan Troef

Kaartclub “Sint-Jan Troef” vierde zijn laureaten.

Groepsfoto kampioenen Sint Jan Troef
Bestuursleden, kampioenen en hoofdsponsor Deluca van de kaartclub “Sint Jan Troef” uit Hemelveerdegem.

Op zondag 20 januari 2019 ging in het Sint-Jans zaaltje te Hemelveerdegem het jaarlijkse nieuwjaarsdiner van “Sint-Jan Troef” door en werden tevens de kampioenen van de club in de bloemetjes gezet.

Einde van een kwart eeuw bieden.

De kaartclub “Sint Jan Troef” was in oorsprong een biedersclub. De laatste jaren ging het spelersaantal echter drastisch achteruit. De oude garde verdween en de jongeren doen blijkbaar geen moeite meer om dit, toch iets wat ingewikkelder, spel aan te leren. Daar men dit seizoen nog amper enkele tafels bijeen kreeg nam het bestuur de pijnlijke beslissing om met het Bieden te stoppen. Voorzitter Julien Soetens deelde in zijn jaarlijkse speech dan ook met pijn in het hart mee dat men na vijfentwintig jaar binnen “Sint Jan Troef” stopt met Bieden.

Manillen in de lift.

Daar men enkele jaren geleden al diende vast te stellen dat het Bieden steeds meer en meer in de vergeethoek geraakte werd er toen beslist om ook met een competitie Manillen te starten.   Dit is blijkbaar een goede en juiste beslissing geweest want jaar na jaar groeit het spelersaantal. Dit seizoen waren er dertig spelers en de voorzitter sprak de wens uit om volgend seizoen met hopelijk veertig kaarters te kunnen starten.

Kampioenen Bieden.

Koning Bieden = Andr é Boone

Prins Bieden = Andr é Roeland

Laureaat van het criterium = Gerard Van Den Bossche

Kampioenen Manillen.

Koning Keizer Manillen = Julien Soetens

Prins Manillen = Marnic Soetens

Nieuw seizoen Manillen.

Het nieuwe seizoen start op 1 februari 2019 om 19u30.   Er worden twaalf wedstrijden gespeeld, telkens de eerste vrijdag van de maand.

Al deze wedstrijden gaan door in het clublokaal: Caf é Sint Jan bij Rita, Sint Jansplein 2 te Hemelveerdegem.

Menukaart nieuwjaarsreceptie Sint Jan Troef