BVLAR steunt Sint-Franciscusschool Velzeke

Op 21 september jongstleden werd de Sint-Franciscusschool in Velzeke geteisterd door een hevige brand. Een brandende haag zorgde voor een snelle overslag en uitbreiding naar de naastgelegen school.

De brandweer reageerde adequaat, en snel werd de nodige versterking gevraagd binnen de brandweerzone Vlaamse Ardennen om de alsmaar uitbreidende brand te bestrijden. Gelukkig werd de school snel ge ëvacueerd, en raakte niemand van de aanwezigen gewond. Naar aanleiding van een benefietavond, georganiseerd voor de school, personeelsleden en leerlingen, zal brandweerzone Vlaamse Ardennen, met een delegatie onder het gezag van de zonecommandant De Vijlder Peter present tekenen. De brandweerzone wil met zijn aanwezigheid alle getroffenen een riem onder het hart steken, en blijk geven dat de brandweerfamilie BVLAR niet enkel klaar staat in het heetst van de strijd, maar ook erna.

De benefietavond gaat door in de school zelf op vrijdag 25 januari, vanaf 18u.