Emotioneel afscheid van een pastoor in Zottegem

Eerwaarde Heer Paul De Neve nam afscheid van zijn parochies Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove en Oombergen.

Op zondag 20 januari 2019 nam priester Paul De Neve in de weekendviering van 9.30 u. te Sint-Maria-Oudenhove afscheid van de parochies waar hij gedurende de laatste vier jaar was aangesteld als parochiaal administrator. Hij mocht voor deze laatste viering als voorganger van deze gemeenschappen voorgaan voor een bomvolle kerk. De gewone zondagse liturgie werd gevolgd en was zeer verzorgd met maar liefst zeven misdienaars-acolieten. Ook pastoor op rust Julien De Keukelaere, die tot vier jaar geleden pastoor was van Sint-Maria-Oudenhove (waar hij 26 jaar pastoor is geweest) en van Sint-Goriks-Oudenhove (waar hij 14 jaar pastoor was), concelebreerde bij deze afscheidsviering. Op het einde van de Eucharistieviering sprak de Heer Eric Eeckhout, voorzitter van de kerkraad van Sint-Maria-Oudenhove, een dankwoord uit tot de afscheidnemende priester. De voorzitter van de kerkraad van Sint-Goriks-Oudenhove, de heer Sylvain De Potter, en de voorzitter van de kerkraad van Oombergen, de heer Peter Vral, overhandigden respectievelijk een cheque voor een Lourdesbedevaart en een geschenk.   Het  geld voor de Lourdescheque werd geschonken door de diverse verenigingen van de parochies en dit bedrag werd aangevuld met vrije giften van de parochianen. De parochianen zien E.H. De Neve niet graag vertrekken maar zijn heel blij met de nieuwe benoeming die hij krijgt. Bisschop Luc Van Looy zal priester Paul De Neve namelijk aanstellen tot rector van de basiliek van het bedevaartsoord Lourdes-Oostakker op zondag 3 februari om 10.00 u. in de basiliek Oostakker. Iedereen is hierbij welkom.

Praktische info

De zondagsviering te Sint-Maria-Oudenhove wordt vanaf 27 januari 2019 met een kwartiertje verlaat naar 9.45 u. Op zondag 3 februari 2019 is er geen Eucharistieviering te Sint-Maria-Oudenhove of in de rest van de kerken van de voormalige dekenij Zottegem. Er zal die zondag enkel een H. Mis zijn om 10.00 u. te Bevegem en deze H. Mis wordt rechtstreeks uitgezonden op TV. Ook hier is iedereen van harte uitgenodigd om met zoveel mogelijk gelovigen uit groot-Zottegem te willen verzamelen. Helaas valt deze viering samen met de aanstelling van E.H. De Neve.

Tekst en foto’s © Danny De Smet