Koop rechtstreeks

Landbouw zorgt voor voeding

Traditioneel houdt de Landbouwcomice van Ninove in de maand januari zijn jaarlijkse vergadering   in De Parel in Denderwindeke. De financi ële toestand van de vereniging koppelt het bestuur aan leerrijke informatie over alles wat de landbouwer aanbelangt.

Korte keten

Willy Deville de stichter van de Beverse kaasmakerij zette het grote belang uiteen van de “korte keten” of het rechtstreeks aankopen van voedingsmiddelen bij de landbouwers. Groot voordeel voor de consument, hij koopt niet blindelings wat mooi verpakt en mooi ogend in het winkelschap ligt. De verbruiker heeft zicht op de productie en koopt zonder tussenpersoon waarbij zowel de eindgebruiker als de landbouwer er meest voordeel uit halen. Aansluitend kwam Hendrik Van Laethem aan het woord die het hele opzet van de coöperatieve vennootschap Fairebel verduidelijkte. Klein begonnen met het jaarlijks inzamelen van 500.000 liter melk, verwerkt Fairebel nu 10 miljoen liter melk tot allerlei voedingsmiddelen. Niet alleen de door iedereen gekende verpakking voorzien van het   Fairebel keurmerk, maar ook ijscrèmes, chocomelk en de nog te weinig gekende boter van Fairebel. Iets meer dan 500 leden maken deel uit van de coöperatieve en het aantal aangesloten groeit nog aan.

Over Bos en Natuur    

Jerry Cox beleidsadviseur van het Agentschap Natuur en Bos gaf toelichting over Natuur en Bos, iets wat uitgebreid aandacht verdient van niet alleen de landbouwers, maar van elkeen. De regelgeving hierover is complex maar het Agentschap staat ten dienst om alle informatie te verstrekken. Ook het bebossen en de ruime subsidies die voorzien zijn werden uitvoerig toegelicht aan de aanwezigen. Dit behoort tot het domein van Vlaams minister Joke Schauvliege en is ruim ondersteunend voor elkeen die zich wil de moeite getroosten en er wil een inspanning voor leveren, om van die financi ële tegemoetkomingen te genieten. Jerry Cox benadrukte dat de diensten van Natuur en Bos elke vraag om informatie met de nodige aandacht behandelen. Voorzitter Andr é De Coninck en secretaris No ël Torrekens bedankten hun bestuursleden en de aanwezigen voor hun inzet. Een opgemerkte gast was de nieuwe schepen van Landbouw Michel Casteur. De vroegere burgemeester van Ninove verklaarde dat in deze woelige tijden de Ninoofse landbouwers op hem, en op het huidig Ninoofs bestuur kunnen rekenen.

 

X