“Vriendschapsbanden en het sociale contact in onze buurt te stimuleren”

Op zondag 27 januari laatstleden organiseerde het wijkcomit é van de Zonnelaan, Koningshofstraat en Meersstraat, in samenwerking met de stad Zottegem, voor de tiende keer een nieuwjaarsreceptie in het gezellig versierde Ontmoetingscentrum van Strijpen.

Ter gelegenheid van deze lustrum editie, werden de buren ditmaal vergast op aperitief, een rijkelijk gevuld koud buffet en als kers op de taart een koffie met gebak. De talrijk opgekomen buren wisten deze feestelijke bijeenkomst geweldig te appreci ëren. In een ontspannen sfeer spraken de buren gedurende verscheidene uren gezellig met elkaar. Het doel van het wijkcomit é, om met dergelijk initiatief zijn steentje bij te dragen om de vriendschapsbanden en het sociale contact in onze buurt aan te zwengelen en te stimuleren, scheen eens te meer gelukt te zijn.

X