Te dure elektriciteit in Vlaanderen

Distributie kost te veel

De Vlaamse regulator voor elektriciteit en gas maakte bekend dat elektriciteit in Vlaanderen zeer duur is in vergelijking met de andere gewesten en de buurlanden. Voor aardgas ziet de verhouding er helemaal anders uit. Dan zijn er nog de grote verschillen tussen de distributienetbeheerders. Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste distributienetbeheerder voor een gezin dat een tweevoudige elektriciteitsmeter bezit en een verbruik van 3.500 kWh per jaar, bedroeg 45 %. Voor aardgas liep het verschil tussen de distributienetbeheerders zelfs op tot 75 % bij een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh per jaar. Bij de kostprijs voor elektriciteit komen nog veel andere kosten kijken zoals steuncertificaten, premies rationeel energieverbruik, kosten voor openbare sociale dienstverplichtingen en de openbare verlichting. Voor een gemiddeld gezin vertegenwoordigde dit in 2018 bijna de helft van de totale elektriciteitsdistributienet factuur. Voor aardgas spelen deze bijkomende kosten een minder grote rol.

 

Vlaanderen is duur voor elektriciteit.

PwC dat het onderzoek uitvoerde komt tot de vaststelling dat een gemiddeld gezin in Vlaanderen in 2018 de hoogste distributienettarieven voor elektriciteit had. Maar voor de grote professionele gebruikers met een jaarlijks verbruik van 2 GWh was Vlaanderen de op één na goedkoopste, na Nederland. De berekening gebeurde voor een gezin met een jaarverbruik van 3.500 kWh. Deze benadeling van de gezinnen werd reeds herhaald aangeklaagd.

 

Aardgas voordelig in Vlaanderen

De factuur voor aardgasdistributie is laag in Vlaanderen in vergelijking met de omringende regio’s. Voor het verbruik van een gemiddeld gezin waren enkel Groot-Brittanni ë en Nederland goedkoper. De berekening werd gemaakt voor het verbruik van 23.260 kWh aan aardgas bij een gemiddeld gezin.

 

Totale energiefactuur voor een gemiddeld gezin

De studie geeft aan dat een gemiddeld gezin in Vlaanderen in 2018 de op één na hoogste elektriciteitsfactuur betaalde van alle onderzochte regio’s. Voor enkel distributietarieven is Vlaanderen de duurste regio, maar voor de totale elektriciteitsfactuur is Duitsland nog duurder dan Vlaanderen. Er dient wel opgemerkt dat Duitsland met zijn hoge elektriciteitsprijs een ander doel nastreeft. De aanrekening aan de klanten van de EEG Umlage dient voor de financiering van de hernieuwbare energiebronnen. De totale factuur   voor een gemiddeld gezin dat jaarlijks 3.500 kWh elektriciteit verbruikt en 23.260   kWh aardgas, toont duidelijk dat elektriciteit in Vlaanderen duur is, maar aardgas relatief goedkoop.

 

Klimaatbetogingen

Eigenaardige vaststelling nu we volop in een periode met allerlei initiatieven en betogingen zitten voor de “redding van het klimaat”. Door de dure elektriciteit in vergelijking met omliggende gewesten en landen, komt de verdere ontplooiing van het elektrisch rijden niet ten volle tot ontwikkeling. Waarom een dure elektrische auto kopen als het kostenplaatje voor het verbruik geen wezenlijk verschil uitmaakt met een propere diesel ? De aangekondigde belasting die zal geheven worden op elke gereden kilometer treft ook de bezitters van de elektrische wagens. De huidige regeling behouden is veel beter want voor een elektrische wagen betaalt men geen taks. Vooraleer de elektrische wagen goed en wel doorbreekt wordt, hij genekt door te dure elektriciteit en veranderende taks heffing. Om dan nog maar te zwijgen over de “sluwe meter” die de voordelen van de terugdraaiende teller volledig zal neutraliseren.

 

X