Broodverkoop in kerk van Oombergen

Komende zondag 10 februari wordt de Heilige Agatha gevierd in de kerk van Oombergen. Na de mis van 10 uur is er de traditionele broodverkoop per opbod ten voordele van Lichtpunt vzw. Het Zottegemse Gospalina gospelkoor zorgt tijdens de misviering voor muzikale begeleiding.

Een beetje geschiedenis.

Agatha was, volgens de legende, een beeldschone jonge christenvrouw uit Catania op Sicili ë. Omdat ze weigerde de minnares te worden van de landvoogd liet hij haar vreselijk martelen. Zo meende hij haar te kunnen dwingen om haar geloof te verzaken. Toen dat niet lukte sneed men haar borsten af en toen ook dat niets hielp, liet hij haar doden door haar over brandende kolen te sleuren. Volgens dezelfde legende stopte een vulkaanuitbarsting van de Etna, toen men haar aanriep en schuilde bij haar graf. Zo werd Agatha als martelares één van de allereerste heiligen in de katholieke kerk. Ze werd wijd verspreid aanbeden bij brandgevaar, tegen brandwonden en borstkanker.

De heilige Agatha in Oombergen.

In de 16e  en 17e  eeuw kende de heiligenverering van Agatha een heropleving. In die periode woonde in Oombergen de adellijke familie Damman, heren van Oombergen. Zij zorgden voor het verbouwen en vergroten van de parochiekerk, en door hun toedoen kreeg de dorpskerk in 1753 een relikwie van de Heilige Agatha in het bezit.

Sindsdien ontstond de jaarlijkse traditie van Sint-Agathaverering met offeren van broden. Op haar naamfeest werden de broden, die op kermismaandag tijdens de “zielmis” gewijd waren, uitgedeeld aan de armen en de behoeftigen van het dorp. Later verkocht men de broden en werd de opbrengst aan de armen geschonken.

Onder impuls van pastoor Weyn werd in de jaren tachtig van vorige eeuw deze jaarlijkse traditie nieuw leven ingeblazen. Naast de broodverkoop, kwam er ook een bidprentje, een bedevaartvaantje, noveenkaarsen en een geboetseerd beeld van de Heilige Agatha. De traditie van broodverkoop wordt nu onverminderd verder gezet, telkens met een liefdadigheidsdoel.

Praktisch.

Zaterdagnamiddag 9 februari vanaf 14u en zondagochtend 10 februari kan iedereen al-dan-niet zelfgebakken broden bij het Sint-Agathabeeld in de kerk neerleggen, zodat ze tijdens de mis kunnen gezegend worden om ze na de mis per opbod te verkopen.

De eucharistieviering om 10u wordt voorgegaan door E.H. Weyn en muzikaal opgeluisterd door het Zottegems gospelkoor Gospalina onder leiding van Herman Wanzeele, en Jan Van Caenegem aan het klavier. Na de mis zorgen de leden van de Kerkraad voor de broodverkoop. In het verleden werden voor een mooi gevormd of versierd brood vaak spectaculaire prijzen geboden! De opbrengst gaat naar de vzw Lichtpunt die instaat voor voedselbedeling bij minderbedeelden in Zottegem.

Na de broodverkoop wordt aan alle aanwezigen een drankje aangeboden. Iedereen kan deze unieke religieuze en folkloristische gebeurtenis bijwonen en zelf zijn steentje (of liever “broodje” )   bijdragen (bakken of kopen) tot steun van vzw Lichtpunt!