Infomarkt spoorwegovergangen Balegem

Elk jaar gebeuren er nog gemiddeld 45 ongevallen aan overwegen. Infrabel streeft ernaar om zo veel mogelijk overwegen te doen verdwijnen en te vervangen door veiligere alternatieven.  In 2017  verdwenen zo 14  overwegen. Dit jaar zijn de spoorwegovergangen in onder andere Balegem aan de beurt.

Naast de talrijke  sensibiliseringscampagnes rond het veilig oversteken van overwegen, probeert Infrabel het risico op ongevallen waar mogelijk volledig weg te nemen. Ze verminderen daarom systematisch het aantal kruisingen tussen de sporen en de openbare weg.  Een overweg kan niet zomaar van de ene dag op de andere afgeschaft worden. Infrabel voert eerst vooronderzoeken en mobiliteitsstudies uit in samenspraak met de lokale overheden. Samen met alle betrokken partijen onderzoeken ze wat het beste alternatief is voor de af te schaffen overweg. Dat kan bijvoorbeeld een brug of een tunnel zijn, of een omleiding naar een reeds bestaande oversteekplaats iets verderop.

Infrabel dient binnenkort een omgevingsaanvraag in voor de aanleg van een verharde landbouwweg tussen de Apostelstraat en Walzegem ter vervanging van de overweg in de Apostelstraat. Daarnaast wordt de overweg Terstraeten vervangen door een trage verbinding tussen Apostelstraat en Rooigemstraat.  Infrabel en Gemeente Oosterzele organiseren bijgevolg op woensdag 20 februari een infomarkt in verband met de spoorwegovergangen Terstraeten/Walzegem. Tussen 20 en 21.30 uur kan men terecht in het parochiecentrum Balegem (Poststraat 48). De experts van Infrabel beantwoorden al de vragen en iedereen kan er de plannen inkijken.