Nationale staking beperkt voelbaar bij gemeente Brakel

Naar aanleiding van de nationale staking op woensdag 13 februari 2019 is geprobeerd de impact op de dienstverlening door gemeenten en OCMW in kaart te brengen.

Diensten die sowieso op woensdag 13 februari 2019 zullen sluiten zijn

– Dienst burgerzaken
– IBO (initiatief buitenschoolse kinderopvang)

Op de andere diensten wordt geen noemenswaardige impact verwacht.