Vrijwilligers staan paraat om padden veilig te laten oversteken

De Paddenwerkgroep van natuurvereniging Natuurpunt kern Rondom Burreken en het Buurtcomit é Rovorst te Zegelsem gingen gisteren aan de slag om de nodige maatregelen te treffen om de jaarlijkse paddentrek in goede banen te leiden.

Voor het vijfde jaar op rij al wordt er langs Rovorst te Zegelsem schermen geplaatst  en gaan langs de bermen emmers de grond in.   Die moeten padden en andere amfibie ën die Rovorst willen oversteken om zich in de nabij gelegen poel daar voort te planten, opvangen.   Vrijwilligers gaan nadien elke avond op stap om vervolgens de aanwezige padden, kikkers en salamanders manueel de straat over te zetten zodat ze niet overreden worden door voorbij rijdende auto’s.

“2018 was op dit vlak een recordjaar met meer dan 800 amfibie ën , vooral padden.
We zijn benieuwd wat 2019 in petto heeft”, klinkt het bij Filip Hebbrecht die de hele operatie coördineert.   “Door de klimaatopwarming stellen we vast dat de paddentrek zeer onregelmatig verloopt. Dat heeft te maken met de sterke schommeling in temperaturen en vochtigheid waar we de laatste jaren mee te maken hebben. Amfibie ën houden van standvastig weer met temperaturen van 10 C ° en veel vochtigheid.”

Faunatunnel?

Mogelijks is het de laatste keer dat deze actie op deze manier verloopt. Samen met de gemeente Brakel bekijkt Natuurpunt de mogelijkheid voor de aanleg van een faunatunnel die onder de weg loopt. Langs een dergelijke tunnel kunnen de amfibie ën veilig de weg onder net zoals andere wilde dieren ( muizen, wezels enz).

Meer info bij Natuurpunt kern Rondom Burreken,  contact@burreken.be

X