Werken N8 Elisabethlaan

AWV plant onderhoudswerken aan het asfalt op de N8 Elisabethlaan tussen Pollarebaan en kruispunt Den Dollar. Ook het asfalt op de eerste 30m van de Centrumlaan zal vernieuwd worden.

Deze werken worden uitgevoerd door een aannemer en zullen plaatsvinden in de nachten van 21-22 en 22-23 februari 2019 telkens tussen 22 uur en 5 uur.

Planning

  • nacht van 21-22 februari: vernieuwing asfalt rijrichting Den Dollar + eerste 30m Centrumlaan
  • nacht van 22-23 februari: vernieuwing asfalt rijrichting Brussel

Gedurende deze periode blijft 2-richtingsverkeer mogelijk. Bij het afsluiten van de Centrumlaan (nacht 21 -22   februari), kan je  het centrum  bereiken via een omleiding  via de Brusselstraat.