Milieubewust wonen

Vlamingen zijn wel milieubewust

Bij de opening van Batibouw gaf Vlaams Minister Lydia Peeters te kennen dat niettegenstaande alle heisa over het klimaat, de Vlaming zeer milieubewust bouwt en renoveert.

Hernieuwbare energie

In 2015 was reeds 61 % van de nieuwbouwwoningen voorzien van hernieuwbare energie, dit liep in 2017 op tot   83 %. In deze nieuwbouwwoningen plaatste maar liefst 55 % van de eigenaars zonnepanelen om   te voorzien in energie opwekking. Aangezien men met zonnepanelen toch gratis elektrische stroom krijgt, koos 17 % van de eigenaars van   nieuwbouwwoningen met zonnepanelen,   voor bijkomende plaatsing van een warmtepomp. Met één deel elektriciteit krijgt men vier tot vijf delen warmte of koelte terug. Alles hangt af van het gekozen type. Met de huidige opwarming van het klimaat is een gecombineerd systeem voor koeling en verwarming geen overbodige luxe meer.

Renovatie, sloop of nieuwbouw ?

Geen makkelijke keuze, alles hangt af van de staat van de woning. Men kan beter af zijn met aankoop en renovatie. Interessante websites zijn www.premiezoeker.be , www.wonenvlaanderen.be en www.energiesparen.be . Gratis bellen naar het nummer 1700 kan ook. Renovatie is tegelijk afbreken en terug opbouwen. Wie sloop overweegt houdt er best rekening mee, dat in de meeste gevallen een sloopvergunning nodig is, aan te vragen bij de gemeente. Dan zijn er nog de sloopkosten die ook aardig kunnen oplopen om een terrein in goede staat te brengen voor nieuwbouw. Bij nieuwbouw is er de aankoop van de bouwgrond met als voordeel dat men geheel naar eigen wens kan bouwen. Jaar na jaar vermindert de totale bewoonbare oppervlakte van de woningen. Mensen komen tot besef dat oudere woningen veelal te groot gebouwd werden. Er is nu ook een trend merkbaar om drukke gebieden te mijden en te kiezen voor rustige buurten met minder verkeersdrukte. Bij aankoop van onroerend goed begaat men meestal een kapitale fout door impulsief te werk te gaan. Ga altijd eerst bij een architect vooraleer een gebouw of bouwgrond aan te kopen. Deze specialisten weten waarover het gaat, hun goed raad voorkomt veel problemen achteraf.