Leerlingen en leerkrachten BS Bevegem zetten in op verdraagzaamheid

In basisschool Bevegem nemen alle leerlingen van 25 februari tot 1 maart deel aan een project rond verdraagzaamheid.

Om de gelijkheid tussen mensen aan te tonen, zullen de kinderen en de personeelsleden elke dag kledij dragen in een vooraf vastgelegde kleur. Alle juffen en meesters bundelen daarnaast de krachten en voorzien diverse activiteiten. Respect en vertrouwen staan hierbij centraal.

Directeur Steven Ghys: ‘In onze school zetten we in op het samen leren samenleven. We weten dat verdraagzaamheid meer moeite vraagt dan onverschilligheid, maar die inspanningen willen we als schoolteam graag leveren’.

X