nieuw bestuur CSC-LIERDE vzw

CSC-LIERDE vzw verkoos nieuw bestuur.

nieuw bestuur CSC-LIERDE
Bert Wastyn (secretaris/penningmeester) – Sandra Haelterman (voorzitter) – Marc Maroye (ondervoorzitter) – Bart Goessens (busverantwoordelijke)

Vorig jaar leek het erop dat de club, die toen haar dertigjarig jubileum vierde, door een gebrek aan bestuursleden haar werking noodgedwongen zou dienen te stoppen. Er werden in extremis echter twee nieuwe bestuurders gevonden en drie, die uittredend waren, besloten om er nog een jaartje bij te doen.

Ondertussen is de club aan een echte revival begonnen en stijgt het ledenaantal gestaag.

Twee van de uittredende bestuursleden bleven echter bij hun beslissing doch de derde besloot om te blijven en hernieuwde zijn kandidatuur. Dit was een hele geruststelling want statutair dienen er minimum drie beheerders te zijn. De opluchting was dus nog groter toen er zich nog een extra kandidaat aandiende.

Deze twee kandidaten werden respectievelijk unaniem her- en verkozen.

Raad van Bestuur

Na de verkiezing trok de nieuwe raad van bestuur zich terug om onderling de functies te verdelen. Sandra Haelterman werd bereid gevonden om de taak van voorzitter op zich te nemen. Taak die er de voorbije drie jaar noodgedwongen door secretaris/penningmeester Bert Wastyn bijgenomen werd.

Het nieuwe bestuur ziet er dus als volgt uit:

Voorzitter: Sandra Haelterman

Ondervoorzitter: Marc Maroye

Secretaris/penningmeester: Bert Wastyn

Busverantwoordelijke: Bart Goessens

Buiten Bestuur

Effectief vertegenwoordiger sportraad: Frieda Storme

Plaatsvervanger sportraad: Marc Maroye

Financieel commissaris: Jef Ooghe

Financieel commissaris: Francis Versbraegen

Voor meer info in verband met CSC-LIERDE vzw klik volgende link:

http://www.csclierde.net/

https://www.facebook.com/Club-voor-Sport-en-Cultuur-383278625151576/

CSC-LIERDE afscheid beheerders
Josi Everaert en Francis Versbraegen (uittredende bestuurders) in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange inzet.