Groen Melle heeft beroep aangetekend tegen kapvergunning 30 essen Scheldeweg

Ondanks groot protest heeft het gemeentebestuur van Melle zichzelf een vergunning gegeven om 30 essen te kappen langs de Scheldeweg. Groen Melle protesteert krachtig en gaat samen met buurtbewoners en de andere oppositiepartijen in beroep.

persbericht: Gemeenteraadslid   Tijl De Witte: ‘Op de gemeenteraad van december heb ik gevraagd om de aanvraag voor de kapvergunning in te trekken omdat die te weinig onderbouwd was. De meerderheidspartijen hebben echter koppig hun zin doorgedreven en zichzelf toch een kapvergunning gegeven, al is er momenteel geen draagvlak bij de Mellenaars en geen enkele goede reden om die 30 bomen te kappen.’

 

‘Schade moet hersteld of gecompenseerd worden, maar je kapt toch geen 30 bomen omdat één drainagebuis verstopt zit?’

Groen Melle heeft daarom samen met enkele buurtbewoners en de andere oppositiepartijen een beroepschrift ingediend bij de provincie. Tijl De Witte: ‘We hebben ons beroep stevig onderbouwd met acht argumenten en wachten nu af op de deputatie dit beroep zal aanvaarden:

  1. de bomen zouden schade toegebracht hebben aan een drainagebuis. Die schade is echter onvoldoende onderzocht en is  zeker geen reden om een volledige bomenrij te kappen
  2. er zijn geen alternatieven onderzocht om de schade aan de drainagebuis te voorkomen
  3. de essen hebben inderdaad – zoals alle essen in Vlaanderen – last van de essentaksterfte-ziekte, maar zeker niet zo erg dat ze daarom moeten gekapt worden. Internationaal onderzoek toont ook aan dat vrijstaande essen langs de weg minder vatbaar zijn voor aantasting en beter in staat zijn om de ziekte te boven te komen
  4. het vertrouwde en landschappelijk waardevolle zicht van de Scheldeweg zal verdwijnen en de zogenaamde compensatie op een halve kilometer van de plaats waar de essen nu staan, geeft helemaal niet dezelfde natuurbeleving
  5. op de website van de gemeente werd foute informatie gegeven over dit project en werd niet eens vermeld dat er bezwaar kon worden ingediend
  6. een aantal ingediende bezwaren werden onterecht en zonder enige motivatie als ongegrond verworpen, waaronder dat van een internationale bomen-expert
  7. de meerderheidspartijen willen in dit dossier geen advies van de Milieuraad en gaan hiermee in tegen de afspraken die ze zelf gemaakt hebben om bij natuur- en milieudossiers altijd advies te vragen aan de Milieuraad
  8. de bomen zouden in de weg staan van een mogelijk fietspad, maar de bevoegde schepen geeft zelf toe dat dit dossier in de koelkast zit. Er is dus nog geen concreet plan. Er wordt ook geschermd met een mogelijke uitspraak van de rechtbank. Het dossier is echter uitgesteld, dus er wordt nog niet meteen een uitspraak verwacht

Groen Melle blijft van mening dat het zinvoller is om deze kapvergunning terug in te trekken en om samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing te zoeken.Groen Melle volgt de verdere ontwikkeling van dit dossier uiteraard op en houdt u op de hoogte via de website, Facebook-pagina en Twitter-account