Humanistisch Verbond roept Zottegemse verenigingen op om aanvragen in te dienen voor het multifunctioneel gebruik van de Zottegemse kerken

De Zottegemse humanistische vereniging pleit ervoor om de Zottegemse kerken in te schakelen voor socio-cultureel gebruik.

“Jaarlijks gaat bijna 800.000 € van het Zottegems belastinggeld naar de exploitatie en investeringen van de kerken in Zottegem”, motiveert voorzitter Piet Dobbelaere. “Een enorm budget dat in schril contrast staat tot het lage gebruikspercentage van amper 2%. De vrijzinnige gemeenschap vindt deze buitensporige kost in tijden van besparingen en effici ëntiewinsten dan ook totaal onverantwoord en roept het stadsbestuur op om het Zottegems kerkelijk patrimonium open te stellen voor veel meer verenigingen en socio-culturele activiteiten. Zottegem telt 12 kerken. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat elke kerkdienst de stadsbewoner ettelijke duizenden euro’s kost. Bovendien hebben meer en meer Zottegemse verenigingen moeite om tijdig een plaatsje te reserveren in voldoende grote ontmoetings-centra of in de feestzaal van de Bevegemse Vijvers. Als je dan weet dat de Rhetorica zaal waar het cultuurcentrum Zoetegem gevestigd is, definitief haar deuren sluit in 2020, dan hebben we een serieus probleem naar socio-culturele huisvesting in Zottegem. Op korte termijn pleiten we voor een verregaande valorisatie van de 12 Zottegemse kerken door middel van nevenbestemming. Dit betekent dat de kerken kunnen worden ingezet voor activiteiten die niet religieus van aard zijn zoals tijdelijke tentoonstellingen, kunsthistorische initiatieven, conferenties, concerten, voordrachten…. We vragen dat de kerk letterlijk en figuurlijk haar deuren opent voor alle verenigingen uiteraard voor initiatieven die het normale gebruik respecteren. Concreet vragen wij het stadsbestuur om de kerken – die in aanmerking komen voor nevenbestemming – mee op te nemen in de stedelijke accommodatie voor socio-cultureel gebruik. In functie van de noden en de bezetting kan men beslissen om het kerkgebouw in zijn totaliteit open te stellen of een ruimte af te schermen voor permanent liturgisch gebruik. Op langere termijn vragen we om de minder waardevolle kerken op kunsthistorisch vlak zoals die van Erwetegem, Grotenberge en Leeuwergem te herbestemmen of zelfs te verkopen aan private initiatiefnemers. Wij roepen alle Zottegemse verenigingen op om — in afwachting van herbestemming of verkoop – zoveel mogelijk aanvragen in te dienen voor het multifunctioneel gebruik van onze kerken.”