Gemeente en FOD Financi ën helpen graag bij je belastingaangifte

Op donderdag 23 mei kunnen inwoners van Oosterzele opnieuw terecht bij twee ambtenaren van FOD Financi ën om de belastingaangifte aanslagjaar 2019 in te vullen. Daartoe wordt een zitdag georganiseerd in de bibliotheek op donderdag 23 mei tussen 13.30 en 18.30 uur.

LET OP: Dit kan vanaf nu ENKEL OP AFSPRAAK! Een afspraak maken kan via
tel. 09  362  50 09 (van 8.45 tot 12 uur en van 13.30 tot 15 uur) of info@oosterzele.be

Wat breng je mee naar de zitdag?

  • Je identiteitskaart
  • Voor wie een gemeenschappelijke aangifte indient (gehuwden en wettelijk samenwonenden) volstaat de identiteitskaart van een van beide belastingplichtigen
  • Kom je voor iemand anders? Breng dan een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee + een volmacht.
  • LET OP: Kom je voor je eigen aangifte EN die van iemand anders? Dan maak je TWEE AFSPRAKEN

Een aangifte eenvoudig elektronisch indienen kan via www.myminfin.be.

Voor algemene vragen over de personenbelasting en/of de werking van myminfin (het vroegere Tax-on-web) kan je bellen naar het nummer 0257 257 57 (nationaal contactcenter).

Voor het invullen van de aangifte in de personenbelasting kan je ook alle werkdagen van de maand mei tussen 9 en 12 uur en alle werkdagen van juni tussen 9 en 15 uur langskomen in het belastingkantoor Aalst:   Particulieren Beheer Dendermonde Team 7   – Dokter Andr é Sierensstraat 16 bus 1.

 

 

Inlichtingen:

Marleen Verdonck — schepen voor Financi ën

Dorp 1, 9860 Oosterzele

marleen.verdonck@oosterzele.be

tel. 0474 68 60 65

X