Illustratieve afbeelding Pixaybay

Proces-verbaal voor 14 Zottegemse distributiebedrijven na grote tekortkomingen tijdens controle FAVV

Illustratieve afbeelding Pixabay

14 Zottegemse bedrijven die voedsel verkopen kregen een proces-verbaal nadat grote tekortkomingen werden vastgesteld tijdens een controle door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. 174 bedrijven behaalden een zeer goede score.

Het ging om een actie die één keer per jaar wordt georganiseerd per provincie. Alle Zottegemse bedrijven die voeding verkopen kregen controleurs over de vloer. De controles werden vooraf aangekondigd en het FAVV en het stadsbestuur organiseerden twee informatiesessies om iedereen de kans te geven zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Door de grote belangstelling werden er zelfs 2 sessies georganiseerd. De controles vonden begin deze maand plaats, van 1 tot en met 7 april. “Het doel van deze specifieke actie is het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap”, klinkt het bij het FAVV. “Er gingen 25 controleurs op pad om de 270 betrokken bedrijven te controleren: 34 gemeenschapskeukens, 105 Horeca-vestigingen, 1 groothandelaar, 94 detailhandels (kruidenierswinkels, bakkerijen, slagerijen), 2 automaten en 34 ambulante kramen.” 174 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat (64,4%) en 82 gecontroleerde bedrijven (30,4%) ontvingen opmerkingen over kleine inbreuken die als waarschuwing werden geformuleerd. Voor 14 gecontroleerde bedrijven (5,2%) werd een proces-verbaal opgesteld wegens grote tekortkomingen. De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygi ëne en het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes. Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid. Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Schepen van middenstand Evelien De Both blikt tevreden terug: “174 bedrijven behaalden een uitstekende score: dat is ongeveer 2/3. Ter vergelijking: in Sint-Truiden werden in het najaar evenveel bedrijven gecontroleerd en behaalde slechts iets meer dan de helft ervan een zeer goed resultaat. Zottegem scoort dus goed en daar ben ik heel tevreden om”. De dienst middenstand organiseerde in aanloop naar deze controles 2 informatiesessies. Schepen Evelien De Both “Maar liefst 170 mensen daagden hiervoor op — we zijn dan ook verheugd dat we deze mensen de nodige ondersteuning konden bieden in aanloop naar deze controles. De resultaten liegen er niet om!”