Okra (KGB), Gijzenzele viert 25/52 jaar.

Okra, Gijzenzele viert 25 jaar, het bestond al vroeger want KBG lag aan de basis en dit al 52 jaar geleden.(volgens de kerkuil vermoedelijk bestond het nog vroeger)

Er bestond in 1971 reeds een gepensioneerdenbond onder leiding van Theo Verstichel. Wanneer gesticht is niet geweten, staat niet vermeld in het liber memorialis van pastoor Provenier — 1969 (?).

De toenmalige KBG werd vermoedelijk opgericht werd in 1967 en dit met medewerking van volgende personen : Albert De Cooman, Georges De Lust, Aim é Van Damme, Hendrik Van Camp en Sioncke Gabrielle er kunnen nog andere zijn?.

Maar in 1971 stopt Theo Verstichel wegens gezondheidsredenen met ± 30 leden. Pastoor Van Vlaenderen geeft de spreekwoordelijke fakkel door aan Georges De  Lust. (mijn grootvader (Dirk De Ganck)). Theo blijft bestuurslid. Pastoor Van Vlaenderen beschrijft het als volgt: Georges Der Lust, gemeenteraadslid, begaan met veel initiatieven, met de wederopbouw van de parochie, flinke medewerker, volgt hem op.De bond groeit; vier maal per jaar gratis koffietafel, kaarting, gezellig samenzijn. Een feest voor onze gepensioneerden. Reizen worden georganiseerd. Meer dan 80 leden.

Foto genomen naar aanleiding van het gouden huwelijksjubileum van Rachel en Henri.
Jules Van Durme was een toevallige aanwezige Foto genomen naar aanleiding van het gouden huwelijksjubileum van Rachel en Henri
Vlnr; Jozef Heyndrickx echtgenoot van Gabrielle Sioncke, Marguerite De Pelsmacker, Rachel Galon en echtgenoot Henri Van Camp, Gabirelle Sioncke, Juliaan Duseuil, Rene Van Waeyenberge, Denise Van Gremberge, Aime Van Damme en Jules Van Durme

Na een kleine onderbreking werd KBG opnieuw opgestart en had de eerste samenkomst plaats op 19/ 1/ 1994. En dit onder leiding van Willy Bockstaele, Daniel Maes, Gilbert Coen en Georgette Van Damme. Een paar maanden nadien is ook Marcel De Waegenaere erbij gekomen. Het programma, toen, bestond uit 1 samenkomst in de maand en er waren 68 leden. Van deze   leden blijven nog tot nu volgende over : Audenaert Flavie, Bracke, Elza, Buyse Mariette, Coen Gilbert, Eeckhout Juliette, Vindevogel Gerarda, Jammer genoeg zijn er al vele heen gegaan. Enkele jaren geleden veranderde de benaming in Okra, wat nu nog steeds het geval is. En het bestuur is eveneens grondig gewijzigd Lieve de Prest, (teamleider), Julien Kielemoes (mede teamleider) en Gilbert Coens (schatbewaarder).

Lieve de Prest, (teamleider), Julien Kielemoes (mede teamleider) en Gilbert Coens (schatbewaarder)
X