Copyright Politie Ninove

2.700 euro onmiddellijk geïnd tijdens verkeersactie “Zwaar vervoer”

Copyright Politie Ninove

In samenwerking met de Vlaamse belastingdienst, de RVA, de Vlaamse Wegeninspectie en GOCA werd een actie ‘Zwaar Vervoer’ op poten gezet.

Er werd voor 2.700 euro geïnd aan onmiddellijk inningen inzake ladingsverzekering. Hiermee wilt de politie Ninove opnieuw de aandacht vestigen aan het belang van het correct vastmaken van de ladingen. Ook werden er verschillende inbreuken vastgesteld inzake ladingsverzekering. 12 voertuigen werden onderworpen aan een technische controle van het mobiele keuringsstation (GOCA). 2 voertuigen vertoonden ernstige technische tekortkomingen. 7 voertuigen werden tevens onderworpen aan een weging. Hierbij werden geen inbreuken vastgesteld.