BuurtInformatieNetwerk Pollare zoekt leden

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de buurtbewoners (onder leiding van een Coördinator en of stuurgroep), de lokale politie van Ninove en het stadsbestuur van Ninove. Een BIN werkt steeds in een vastomlijnde zone. Aan de toegangswegen van dit gebied worden borden gezet met het BIN-logo. Deze borden hebben op zich een ontradende en preventieve werking.
“Een BIN is natuurlijk geen burgerwacht. Het is niet de bedoeling dat we zelf op mogelijke daders afstappen of op onderzoek uittrekken. We ondersteunen de politie en de stad enkel door informatie aan te reiken”

Hoe werkt een BIN?

Bedoeling van een BIN is de veiligheid in de buurt te verhogen door de inwoners actief te betrekken in de sociale controle.
Verdachte handelingen of misdrijven moeten meteen gemeld worden aan de politie via het noodnummer 101. De politie stuurt daarop een sms naar de leden van het BIN (code ROOD). Nadien wordt via e-mail feedback gestuurd over de alarmsituatie. Naast opvolging worden regelmatig ook preventietips of andere info gemaild.

Wie kan lid worden?

Iedere inwoner van Pollare Р1 per adres Рkan zich aansluiten bij BIN Pollare door naam, adres, e-mail en GSM-nummer door te mailen of te bezorgen aan de co̦rdinator. johan.soetaert@hotmail.com РPollarebaan 156 te Pollare.
Het lidmaatschap is volledig gratis!

Waarom een Buurtinformatienetwerk?

  • Het BIN verhoogt het veiligheidsgevoel en helpt het voorkomen van misdrijven.
  • Het BIN moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
  • Het BIN verhoogt de samenwerking en de solidariteit en bevordert een goede buurtschap.
  • Het BIN is 24/24 uur bereikbaar voor alarmsituaties.
  • Het BIN verhoogt de pakkans mits de uitwisseling van nuttige informatie.
  • Een goede werking van het BIN doet het aantal inbraken gevoelig dalen.

Bel altijd 101 voor dringende politiehulp!

BIN Pollare omschrijft volgende straten: Pollarebaan, Nekkersput, Hoogstraat, Echel, Steenberg, Roe