“Doorgang voor iedereen!” – burgers over heel Vlaanderen eisen opening trage wegen.

Oosterzele – Op 4 mei 2019 voert Werkgroep Trage Wegen Oosterzele opnieuw actie: “Doorgang voor iedereen!”.  De Werkgroep vraagt daarbij aan zijn gemeentebestuur om de Baelegemscheweg open te stellen. Deze weg werd enkele maanden geleden onterecht deels afgesloten.

Soortgelijke acties vinden plaats over heel Vlaanderen om te ijveren voor de opening van trage wegen bij lokale besturen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage Weg, een actieweekend van Trage Wegen vzw dat zal plaatsvinden op 19 en 20 oktober.

Ook in andere gemeenten komen in deze periode actiegroepen, verenigingen, organisaties en sympathisanten bijeen om een trage weg die niet toegankelijk is voor publiek, te heropenen.

Trage wegenTrage wegen zijn paden en wegen die voorbehouden zijn aan zachte weggebruikers. Ze hebben een enorm potentieel inzake recreatie, natuur en erfgoed. Deze paden en wegjes ontstonden veelal als korte verbindingen naar het centrum of tussen woonkernen en waren lange tijd de voornaamste verbindingswegen. Nu komen ze echter vaak in verval, worden gebrekkig onderhouden of zijn niet meer toegankelijk. Zo blijven ze als noodzakelijke infrastructuur voor duurzame verplaatsing grotendeels onbenut.

De weg die Werkgroep Trage Wegen Oosterzele wil (her)openen, de Baelegemscheweg, is een perfect voorbeeld hiervan. Het is een zeer oude verbinding middenin een veel langer traject tussen Scheldewindeke en Balegem en een onderdeel van een langere wandelverbinding, nl. vanop Gaversesteenweg-Vagueweg-Morestraat-Baelegemscheweg-Turkenhoek-Spiegeldriesweg-Frankenbos tot Munckbos (>5 km). Sinds enkele maanden is dus een deel van deze verbinding afgesloten. De werkgroep vraagt in een brief aan het gemeentebestuur om  tegen de Dag van de Trage Weg, die plaatsvindt op 19 en 20 oktober, het afgesloten gedeelte van de weg opnieuw open te stellen.

Concreet nodigt de Werkgroep Trage Wegen Oosterzele op 4 mei om 14 uur buurtbewoners, betrokkenen en geïnteresseerden uit op het Marktplein van Scheldewindeke. Van daaruit zal via een wandeling van een 3-tal kilometer over trage wegen naar de geblokkeerde Baelgemscheweg gestapt worden.  Daar zullen enkele leden van de Werkgroep de historiek van het afsluiten en de reeds genomen maatregelen uit de doeken doen, met als doel de vraag voor her-opening kracht bij te zetten. Ze zullen daarbij dan ook een oproep doen tot een 2e actie, met name op de Dag van de Trage Weg: tijdens het weekend van 19 en 20 oktober e.k. hoopt de Werkgroep, samen met het bestuur en nog veel meer aanwezigen deze “bevrijde” weg te herontdekken.

Op de website van  Trage Wegen Oosterzele  vind je meer info.

http://www.tragewegenoosterzele.be

https://www.facebook.com/TrageWegenOosterzele

X