Veel kijklustige voor Pater Andreas Bosteels

Pastoor Alexander en Myriam Torrekens gaven met veel enthousiasme uitleg over de werken

U kunt de tentoonstelling nog bezoeken op zaterdag 4 en zondag 5 mei tussen 14 uur en 17 uur in de pastorie, Biezenstraat 17 te Ninove.

Historiek

Pater Andreas-Corsini-Bosteels werd te Ninove op 21 november 1901 als Leon Bosteels, tweede kind van Prosper Bosteels en Maria Peeters, geboren. Hij overleed in Gent op 7 januari 1970.

Hij kwam uit een gezin waar zowel politiek als kunst en cultuur hoog in het vaandel werden gedragen.

Zijn vader nam zijn zonen regelmatig mee op musea bezoek.

Daar werd de jonge Leon bijzonder aangetrokken door de schilderkunst. Hij tekende zeer graag en had er bijzonder veel talent voor. Daarom liet zijn vader hem priv élessen volgen bij gerenommeerde leraars uit de academie van Ninove.

Reeds op jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken door het leven van de Franciscanen en trad op 18 januari 1920 binnen in het noviciaat van de franciscanenorde in het klooster te Tielt. Daarna verbleef hij 6 jaar in Turnhout en Sint-Truiden waar hij zich verdiepte in de filosofie en theologie. Tijdens deze studiejaren had hij zeer weinig tijd om te schilderen, dit gebeurde enkel nog tijdens de vrije tijd en op verlofdagen.

21 augustus 1927 werd hij priester gewijd en op 31 augustus 1927 droeg hij zijn eerste “eremis” op in Sint-Truiden.

Pater Bosteels was een Franciscaan in hart en nieren. Hij had de gave van het woord en oog voor alle mensen uit alle lagen van de bevolking en kon met iedereen opschieten. Zijn guitige lach, zijn fijne humor en zijn uitzonderlijk aanpassingsvermogen maakte hem tot vriend van iedereen die hem ontmoette. Hij bezocht eenzamen, bejaarden… en kon urenlang aan het ziekbed van lijdende medemensen vertoeven. Pater Andreas was een graag gezien predikant en een geboren verteller. Maar bovenal was hij een gepassioneerd schilder. Een gave die hem tot ver over onze landgrenzen bekend en beroemd maakte.

Pater Andreas Bosteels tentoonstelling in de pastorie

Schilder pater Andreas Bosteels

Als kind reeds werd de jonge Leon door de teken- en schildermicrobe gebeten.

Zijn inspiratiebronnen: de talrijke kunstboeken thuis, de musea bezoeken, de natuur, de mens… Hij had talent en werd door zijn vader aangemoedigd deze gave verder te ontwikkelen.

Zijn voorkeur en bewondering gingen vooral uit naar de grote Vlaamse Primitieven en in het bijzonder naar Hans Memling in wiens werk hij de religieuze stemming die ervan uitgaat, het coloriet en de aandacht voor details bewonderde. In de werken van Pieter Paul Rubbens ontdekte hij de passie, de vurigheid, de felle kleuren, het verhaal achter het schilderij…

Zo ontwikkelde hij zijn eigen stijl en werd hij de Rubbens van de religieuze schilderkunst. Net als bij Memling gaat er een religieuze stemming uit van zijn werken, de verf wordt op een bijzonder fijne manier aangebracht, er is oog voor details… Zijn werken vertellen hun verhaal. De gezichten van zijn figuren spreken boekdelen en zoals Rubbens werkt hij met realistische felle kleuren. Achter elk religieus tafereel steekt een levensverhaal. Pater Bosteels kende als geen ander talrijke heiligen, hun boodschap, missie, passie… en maakte hen door talrijke prentjes die van zijn schilderijen gemaakt werden toegankelijk voor iedereen.

Zijn levenswerk: “De Franciskaanse Hemel” zou de kroon op zijn werk worden. Het is een drieluik op hout geschilderd: 2,50 m hoog en 3,70 m breed, waaraan hij vier jaar werkte. Het schilderij vormt een samenvatting van het franciscaanse leven gedurende zeven eeuwen.  Alle franciscaanse heiligen en gelukzaligen uit de drie orden van Sint-Franciscus worden afgebeeld. Het geheel is opgefleurd met talrijke bloemen en engelen die Franciscus en zijn volgelingen begeleiden naar de hemelse Vader. Bij dit schilderij had pater Bosteels een boek geschreven, geïllustreerd met talrijke fragmenten uit het schilderij en uitleg over alle figuren, attributen… Dit boek zou in zes talen worden uitgegeven. De publiciteit hiervoor was klaar, het boek nog in druk toen pater Andreas onverwacht overleed.

De paters in Gent en hun overste zagen zich geen meester om dit boek aan de man te brengen en legden de drukpersen stil. Alle werken die zich op dat ogenblik in het atelier van pater Andreas nog bevonden, werden in een minimum van tijd verkocht om de reeds gemaakte schulden voor de publicatie van het boek te bekostigen. Zijn levenswerk, dat pater Bosteels na zijn dood, graag in het moederklooster in Rome had zien prijken en wij graag naar deze tentoonstelling hadden gehaald, werd door de minnebroeders voor onbepaalde duur aan een klein kerkje in de buurt van Tienen uitgeleend.

Naast zijn talrijke religieuze werken was Pater Andreas ook een bijzonder goed portret- en landschapschilder.