Brakelse raad – Vlaams belang komt met voorstel waarin een groen tintje zit / Camera”s om sluikstorters aan te pakken

 

Iedereen een boom
Naar aanleiding van het milieubehoud en de vele manifestaties daaromtrent vraagt Veronique Lenvain ( Vlaams Belang) aan de gemeente Brakel te beslissen over de voorgestelde actie “plant een boom”.
“Als wij als groene gemeente een effectieve bijdrage willen leveren aan dat debat en een voorbeeld willen stellen voor onze bevolking, moeten we kunnen rekenen op de medewerking van ons gemeentebestuur.
Het voorstel gaat erom inheemse (fruit) bomen of struiken aan te bieden in onze gemeente, want elke boom telt ! Want wat bosoppervlakte betreft, bengelt Vlaanderen nog steeds aan het staartje van het Europese peloton.
Dus hoogtijd voor een inhaalbeweging.
De jeugd zou in samenwerking met onze scholen en jeugdbewegingen kunnen constructief mee bomen en struiken verkopen op woensdagmiddag en in de weekends. Van schoolverzuim is dan ook geen sprake meer en zo helpt de jeugd echt mee aan het milieu.
De rol van onze gemeente zou kunnen zijn, indien bv. er 1000 boompjes (of veel meer) worden aangekocht, de gemeente garant staat voor die aankoop en een plaats in de gemeente voorzien om de resterende boompjes te planten, indien deze niet allemaal verkocht zouden worden bij de inwoners. Zo zouden ook inwoners, die geen plaats of mogelijkheid hebben tot het planten in eigen tuin, zoals appartement-bewoners, een aankoop kunnen overwegen.

Gelet op de voordelen van deze actie :

1: De positieve uitstraling en medewerking van onze gemeente naar aanleiding van de milieuproblematiek.
2: Beschermen van onze streekidentiteit en het behoud van het landelijke karakter.
3: Aanzwengelen van toerisme en de bijhorende economische troeven.
4: Een jaarlijks oogstfeest voor de toekomst.
5: Meer groen, betekent meer zuurstof in onze gemeente.
6: De inheemse bomen terug in onze gemeente laten groeien.
7: De jeugd ECHT laten meewerken op een positieve mogelijkheid voor ons milieu.

Het voorstel werd door de oppositie volledig gesteund en goedgekeurd, de open VLD was tegen.
Ze gebruikten de argumenten dat de gemeente Brakel jaarlijks al beplantingen doet met het geboortebos, steunt het natuurpunt en er is genoeg groen.
Veronique Lenvain vindt deze beslissing bijzonder jammer voor het imago en uitstraling van onze groene en toeristische gemeente.
We hebben 5644 hectaren oppervlakte daarvan is 83% niet bebouwd en er zou geen enkele plaats beschikbaar zijn?
De gemeente Brakel tekende vorige week een pact dat ze tegen 2030 de CO2 uitstoot met 40% wil verminderen.
Het Vlaams Belang Brakel is al zeer benieuwd naar hun voorstellen.”

Definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen

Peter Vanderstuyf: “ Op de recente gemeenteraad werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen definitief vastgesteld. Dit RUP voorziet in een definitieve oplossing voor onze drie sympathieke en dynamische clubs: Stoeterij Ter Kleye, FC. Zegelsem en Standaard Michelbeke. Ondanks de inspanningen die we hebben geleverd merk ik op dat er van de hogere overheid nogal negatief wordt gereageerd op dit dossier. Eigenlijk begrijp ik dit niet goed omdat de gemeente Brakel in dit dossier het door de hogere overheid (provincie) mee goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan (RSP) volgt. In het richtinggevend gedeelte van het RSP staat immers dat voor de drie clubs een uitdoofbeleid moet worden gezien en in het bindend gedeelte staat zelfs niets vermeld. Dit uitdoofbeleid houdt in dat wanneer de sportactiviteiten worden stopgezet, het terrein terug landbouwgebied zal moeten worden.
Ook in het voorliggende RUP wordt dit uitdoofbeleid opgenomen. Het enige wat het RUP er aan toevoegt, is het opleggen van een aantal voorwaarden met het oog op het bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening. Deze voorwaarden bestaan uit o.a.: beperkte bebouwing met verwijderbare en duurzame bouwmaterialen, het voorzien van groen buffers ten einde de inpasbaarheid in het landschap te verbeteren, beperkte verhardingen voor de waterhuishouding, beperkte verlichting en reclamepanelen,…
Zowel de provincie als de Vlaamse regering beschikken na de definitieve vaststelling over een termijn van 45 dagen om dit RUP te schorsen en eventueel te vernietigen, maar gezien het feit dat er hier wekelijks meer dan 100 kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, en dit zowel jongens en meisjes, “gratis” hun geliefde sport kunnen komen beoefenen , durf ik toch de betwijfelen of Vlaanderen echt zo kindonvriendelijk zou kunnen zijn.”

Vervuilers vogelvrij verklaard in Brakel !!   inzetten van camera’s.
Peter Vanderstuyf: “Zwerfvuil is al lang een netelig probleem en wekt bij onze Brakelaars ergernis op. Daarom stapte onze gemeente in het project “Mooimakers”. Via dit project werken wij samen met een coach om o.a. het zwerfvuil aan te pakken, een adequaat vuilnisbakkenplan op te stellen, opstarten van “Operatie Proper” voor scholen en verenigingen,… Trouwens in het kader van dit project zijn reeds meer dan 20 vrijwillige Brakelaars bezig met het opruimen van zwerfvuil, waarvoor mijn oprechte dank. Daarenboven komen onze gemeentelijke diensten direct tussen om illegaal gedumpt afval zo snel mogelijk op te ruimen, want vuil trekt nu eenmaal vuil aan.
Ondanks al deze inspanningen, is het soms dweilen met de kraan open. Daarom werd beslist om twee mobiele camera’s aan te kopen. Uiteraard zijn dit geen gewone camera’s maar zijn dit kleine hightech toestellen die ongezien dag en nacht haarfijne beelden kunnen maken waardoor elke dader met gemak zal kunnen worden geïdentificeerd.
Uit cijfers van OVAM blijkt dat men door de camera’s 64 procent van de daders kan identificeren. Het grote probleem bij zwerfvuil is immers dat de pakkans miniem is, maar dankzij deze camera’s komt daar nu verandering in. Naast een hogere pakkans hebben deze camera’s tevens een sterk ontradend effect, want zeg nu zelf: wie betaalt nu graag een administratieve boete van 250 Euro en daar bovenop nog eens de kosten voor het opruimen van het gestorte afval.”

X