Bestel het uniek fotoboek van de Anker

Het comit é ‘Het zijn er van den Anker’ mag trots zijn op ‘zijn’ uniek fotoboek, een lijvig kijk- en leesboek met honderden foto’s, anekdotes, weetjes,…van de wijk Anker tussen WO II en 2000. Een ‘must have’ voor alle Oosterzelenaars en geïnteresseerden in geschiedenis en erfgoed. De waarde van het boek kan niet hoog genoeg ingeschat en gewaardeerd worden. Een unieke collectie werd samengebracht. Een absolute aanrader. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

‘Het zijn er van den Anker’ mag prat gaan op het in beeld brengen van een niet onaardig stuk geschiedenis van de wijk Anker. ‘De Ankervrienden’ hebben zich afgesloofd om van het fotoboek iets heel bijzonders te maken. Zo’n boek uitgeven is een huzarenstuk. Er waren veel maanden nodig om het uniek boek te realiseren. Een ronduit schitterend initiatief. Dankzij de Ankervrienden zal veel waardevol materiaal niet verloren gaan. Een stuk geschiedenis gereconstrueerd. Dankzij het fotoboek zijn nu veel facetten bewaard, opgefrist, verzameld, voorgoed aan de vergetelheid onttrokken. Een stuk erfgoed in beeld verteld.
Je kan tot 15 juni 2019 vooraf intekenen op het boek aan de gunstsprijs van 20 euro. Je kan het bedrag overschrijven op rekeningnummer BE48 9300 1000 6727 van Ankervrienden vzw Oosterzele. Mededeling: Vermeld je naam/namen, woonplaats zoals die in het boek mogen verschijnen. De namen van de intekenaars worden in het boek vermeld.
Met de uitgave van het fotoboek én tentoonstelling in de Ankerkerk in september 2019 wordt het ambitieus heemkundig project van de Ankervrienden werkelijkheid. Het engagement, de droom en de lovenswaardige inzet hebben het gehaald. Proficiat, aan ‘Het zijn er van den Anker’.
Noteer alvast. Het boek kan afgehaald worden op 7, 8, 14 en 15 september tijdens de tentoonstelling. De expo wordt opgezet in een mooie locatie: de Ankerkerk. Tentoon, heel wat foto’s waarvan er heel wat nog nooit het daglicht hebben gezien. Interesse? Contact en info: Monique Roels, 09 / 362 88 06, lutdeblock@telenet.be.               Reporter 17