Herzele ondertekent ‘Charter voor een gezonde gemeente’

Bij het begin van de vorige legislatuur ondertekende Herzele het ‘Charter voor een Gezonde Gemeente’. Aangezien het lokaal bestuur de komende jaren voor (nieuwe) gezondheidsuitdagingen komt te staan en zich wil  engageren om nog meer in te zetten op gezondheid (in de brede betekenis van het woord)  zette schepen Hilde Van Impe in naam van het lokaal bestuur opnieuw haar handtekening onder het charter. Dat gebeurde tijdens het Event Gezonde Gemeente op dinsdag 7 mei 2019 in De Wattenfabriek (Solleveld 35, 9550 Herzele).

“Voor het lokaal bestuur van Herzele is een goede gezondheid voor iedereen belangrijk”, zegt  schepen Hilde Van Impe.  “We zullen daarom deze legislatuur 2019 -2024 verder werk maken van  een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit is een beleid dat iedereen en de meest kwetsbaren in het bijzonder kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Dit gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons leidmotief is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke wordt.”

Herzele geeft hiermee niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Op de eerstvolgende gemeenteraad zullen ook alle gemeenteraadsleden dit charter ondertekenen.

X