Sven Mornie (Open VLD) wil buurtwerking nieuw leven inblazen

 

Open VLD-gemeenteraadslid Sven Mornie pleit ervoor om de Zottegemse buurtwerking nieuwe leven in te blazen.

Hij verwijst naar de Internationale Dag van de Buren (31 mei) als kans voor het stadsbestuur om het ‘deelgemeenten-beleid’ zoals omschreven in de CD&V- / N-VA- Beleidsverklaring om te zetten in de praktijk. “Het is een eenvoudig initiatief om je buren beter te leren kennen”, aldus  Sven Mornie. “Iedereen neemt z’n eigen stoel, een drankje (of een paar) en een knabbeltje mee naar een vooraf afgesproken plaats én op een bepaald uur in hun eigen straat of wijk. Eenvoudiger kan niet. Het gaat om zich betrokken voelen bij de eigen leefomgeving, aandacht hebben én open staan voor anderen, een actieve bijdrage leveren tot het leven in de eigen straat of wijk. Het is ook de kans om weer te glimlachen onder de buren, om de banden met de buurt weer aan te trekken én dat samenhorigheidsgevoel te koesteren. Zo ontstaat ook solidariteit tussen buren en wordt uitsluiting én eenzaamheid tegengegaan.”

Namens de Open VLD-fractie lanceert  Mornie  ook enkele concrete voorstellen:

  • Het item “Buurtwerking” als volwaardig beleidsdomein op te nemen in het college van burgemeester en schepenen
  • Het inroepen van een coördinator buurtwerking. Die coördinator buurtwerking heeft als opdracht de werking van de buurtcomit és te ondersteunen waar mogelijk. Die coördinator kan nieuwe initiatiefnemers die in hun buurt, wijk of in een deelgemeente iets willen starten, met raad en daad bijstaan
  • Jaarlijks een informatieavond voor zowel bestaande initiatiefnemers als mensen die eventueel interesse hebben om in hun buurt, wijk of deelgemeente iets te organiseren. Geef tips! Neem initiatief als stadsbestuur! Lanceer acties en evenementen om de bevolking warm te maken voor dit gemeenschapsgevoel. Wees creatief als stadsbestuur én organiseer iets waar jouw stad, buurt of wijk nood aan heeft.
  • Een reglement rond buurtactivering waar je naast de afspraken voor subsidies, ook nog extra ondersteuning aan de erkende buurtcomit és kan geven. Nu is het vooral voorwaarden en spelregels .. wat mag en wat mag niet.