Oosterzele start onderhandelingen met NMBS inzake perrons voor personen met een beperking

Tijdens de afgelopen gemeenteraad (23/05/19) werd de principebeslissing voor het opstarten van onderhandelingen met NMBS-holding om het toegankelijk maken van de perrons voor mensen met een beperking goedgekeurd. De onderhandelingen kaderen binnen het zorgbeleid van het gemeentebestuur.

Oosterzele telt 5 NMBS-stopplaatsen, in Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem (2) en Moortsele. In samenwerking met de NMBS-holding is de voorbije jaren werk gemaakt van de verfraaiing van de stationsbuurten door onder andere het plaatsen van fietsenstallingen. De perrons van alle stopplaatsen zijn echter moeilijk of niet toegankelijk voor personen met een beperking.

 

‘Wij denken allereerst aan het station van Scheldewindeke. Door de aanleg van de zorgsite in de Groot Bewijk, is het belangrijk dat we onze infrastructuur aanpassen aan personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Uiteraard verdienen de overige stations ook onze aandacht. We zullen ernaar streven om de toegankelijkheid van de perrons te optimaliseren.’ getuigt Christ Meuleman, schepen van openbare werken en mobiliteit.

 

De oppositiepartij open vld plus juicht het initiatief toe. Filip Michiels, fractieleider open vld plus: ‘Wij zijn verheugd met dit initiatief. Zo hebben wij in ons partijprogramma duidelijk aangegeven dat we de toegankelijkheid van rolstoelen en kinderwagens willen verbeteren. Het ziet ernaar uit de meerderheid eindelijk luistert naar de oppositie.’