TREINSTATION VAN MUNKZWALM IS EEN TROEF

Slechte mobiscores in de Zwalmstreek

Slechte mobiscores in de Zwalmstreek — Alleen Nederbrakel scoort goed en Michelbeke heeft 5,1.   In Zwalm hebben drie verschillende deelgemeenten meer dan een score 5.  

Sinds gisteren is er een nieuwe tool , de mobiscore.
Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen op een duurzame wijze bereikbaar zijn nl. te voet en met de fiets.
Met dit instrument wil het departement Omgeving de gebruikers bij de keuze voor een nieuwe woonplaats bewust maken van de mobiliteitsimpact die deze keuze met zich meebrengt door het aanbieden van objectieve en volledige informatie. Het gaat hier dan voornamelijk over de milieuimpact van de potenti ële verplaatsingen; deze verschilt namelijk sterk naargelang een woonplaats al dan niet in de buurt is gelegen van voorzieningen en openbaar vervoer. Een verandering van woonplaats biedt een uitgelezen kans om gewoonten van mensen te veranderen. Het is bijgevolg een moment om een gedragsverandering teweeg te brengen. Door de informatie eenvoudig te bundelen kunnen locaties eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Zo wil het departement Omgeving een handelingsperspectief aanreiken om slimmere woonkeuzes te maken.
Het gebruik van de Mobiscore kadert in een bredere doelstelling om milieuverantwoord gedrag en milieuverantwoorde consumptie ingang te doen krijgen bij de burger.

Brakel en Zwalm
In Brakel scoort   centrumgemeente Nederbrakel redelijk met een score van 6,5. De parameters waarmee rekening wordt gehouden zijn: openbaar vervoer, onderwijs, winkels- diensten, ontspanning cultuur sport en gezondheid & zorg. We vulden een willekeurig adres in.
Buiten Michelbeke dat een score heeft van 5,1 zijn de andere deelgemeenten allemaal gebuisd.
Elst (4,9), Opbrakel (4,9), Zegelsem (4,8), Parike (4,9). Everbeek scoort het slechtst met een score van 4,7. Het is deze laatste gemeente dat er meer dan 50 woningen bijkomen (Everbeek-Boven). Ongetwijfeld zal dit gevolgen hebben wat de verkeersdrukte betreft want er is een gebrek aan openbaar vervoer en een minder goede ontsluiting.
In Zwalm hebben drie deelgemeenten een voldoende. Het gaat om de centrumgemeente Munkzwalm   met 5,4 pt, Hundelgem 5,1 en Roborst (5) . De andere deelgemeenten zijn gebuisd: Nederzwalm(4,9), St.-Denijs-Boekel (4,9) Rozebeke (4,8) — De kleinste score treffen we aan in het geklasseerde dorp Dikkele met een 4,7. De andere Zwalmse deelgemeenten halen punten van 4,8 tot 4,9.
Wat openbaar vervoer betreft scoort Zwalm beter dan Brakel door de aanwezigheid van twee treinstations.
In Brakel werd het openbaar vervoer stelselmatig afgebouwd. Men kan in de dag buiten de spits geen bus nemen in Elst. Tijdens het weekend zijn de lijnbussen er volledig afgeschaft. Everbeek is nog een groter probleem wat betreft het openbaar vervoer.  We merken ook op dat in Nederbrakel(gestart)   en Munkzwalm ( voorbereiding) grote inbreidingsgebieden worden aangesneden voor talrijke woningen.
Alleen een indicatie?
Overal wordt getoeterd dat de Mobiscore alleen maar een indicatie is. Fiscale of financi ële gevolgen hangen er voorlopig nog niet aan vast, zo staat letterlijk in de nieuwsartikelen te lezen. Voorlopig … nog niet….
Er zijn al volop mensen die op de loer liggen om de fiscaliteit te koppelen aan de mobiscore of om ze verplicht te vermelden.
Bouwmeester wil wel ingrijpen
In eerdere verklaringen wil Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck het kadastraal inkomen van woningen in de stad verlagen. Mensen die afgelegen wonen, wil hij meer laten betalen voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Verlaag het kadastraal inkomen van woningen in de stad en laat mensen in verafgelegen plaatsen meer betalen voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Dat waren twee voorstellen van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck in het kader van de betonstop.

Hier krijgen we zeker een vervolg op.