Armoedebeleid wordt gesponsord in Vrije Basisschool van Munkzwalm


De Vrije Basisschool Munkzwalm, Decoenestraat 8 te Munkzwalm is door de Lionsclub Gavere Rhodeland gesponsord inzake het armoedebeleid dat ze voeren.
Directeur Geert Wildemeersch: “Dit jaar kregen we een bedrag van 1250 euro dat we zullen gebruiken om ‘alle kinderen’ gelukkig te maken op hun verjaardag. Jarigen vieren is een leuke traditie…
Maar, het gezinsbudget is niet in alle gezinnen voldoende groot om bv. de jarige te vieren in de klas. Toch vinden we dat alle kinderen de kans moeten krijgen om gevierd te worden en moeten ze, ter gelegenheid van hun verjaardag, iets vrijblijvend kunnen aanbieden aan de klasgenoten.
Om de gelijke kansen van kinderen écht vorm te geven willen we hier als school tegemoet komen in die gezinnen die er ook voor openstaan bv. door een vrijblijvend aanbod te doen van een klasgeschenk. Klasgeschenken worden soms nu al aangekocht door ouders, door nu zelf een aanbod te doen kunnen nu alle ouders die kans geven aan hun kinderen. Deze aanpak met het budget van de Lionsclub werkt drempelverlagend en geeft ons extra kansen om de verborgen kinderarmoede op het platteland met dit kleine, maar toch wel belangrijke gebaar, aan te pakken.
Daarnaast kregen ook 6 kinderen van onze school een prijs n.a.v. de vredesposterwedstrijd die door de club georganiseerd wordt.”

X