Klacht bij Gouverneur wegens sluiting Open Dok. Schepen Kristin Vangeyte slaat mea culpa.


Geraardsbergen. De vzw Climaxi en de actiegroep ‘Den Dok Blijft’ leggen bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen een klacht neer wegens de sluiting van ‘den open dok’. Volgens de initiatiefnemers willen ‘de onzorgvuldigheid en onvolledigheid in de genomen procedure door het stadsbestuur’ aanklagen. Schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) slaat persoonlijk een ‘mea culpa’ en roept op tot ‘wederzijds vertrouwen en gezamenlijke daadkracht’.

Een klacht bij de gouverneur
Volgens de initiatiefnemers houdt het stadsbestuur van Geraardsbergen hoegenaamd geen rekening ‘met de 3.165 burgers, die mee verzet aantekenden tegen de sluiting van het stedelijk openluchtzwembad’. Daarom legde de vzw Climaxi en de actiegroep ‘Den Dok Blijft’ een klacht neer bij de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen. ‘Bij deze wensen wij een klacht neer te leggen tegen het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen en het stadsbestuur van Geraardsbergen tot sluiting van het openluchtzwembad van Geraardsbergen.’

Het stadsbestuur bevestigde de beslissing tot sluiting op de gemeenteraad over de begroting en bevestigde deze beslissing ‘door een procedure tot intrekking van de milieuvergunning te lanceren.’ Bewoners konden bezwaren tegen bovenvermeld besluit indienen. ‘Nadien werd gecommuniceerd dat zo een onderzoek niet nodig was.’

Veelomvattende gevolgen
Wim Schrever en Filip De Bodt van de vzw Climaxi: ‘Bij nader inzien is het onmogelijk om bij de Raad van Vergunningenbetwistingen klacht neer te leggen tegen de intrekking van een milieuvergunning. De stad zette zijn inwoners dus op een dwaalspoor.’

De initiatiefnemers onderstrepen dat het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen en het stadsbestuur ernstige fouten hebben gemaakt. De gevolgen van de beleidsbeslissing van het stadsbestuur zijn veelomvattend. ‘Honderden bezoekers verliezen een sportieve, gemeenschapsvormende plaats’. De inwoners van Geraardsbergen werden bij een participatieproces betrokken nadat het besluit tot sluiting was genomen. De adviesraden werden trouwens ook niet vanaf het begin van de beleidsbeslissing betrokken. De intiatiefnemers wijzen trouwens ook ‘op de onvolledigheid van openbaarheid van bestuur’. Wim Schrever: ‘We kregen enkel het technisch dossier toegestuurd. Over de grond van de inhoudelijke beslissing met betrekking tot de intrekking van de vergunning werd niet gecommuniceerd.’

Schepen Kristin Vangeyte slaat mea culpa.
Tijdens het inspraakmoment zaterdagavond op Den Bleek verdedigde schepen Kristin Vangeyte de beslissing van het stadsbestuur. Schepen Vangeyte beseft wel dat de sluiting van ‘den open dok’ is uitgegroeid tot een symbooldossier. ‘Op dit vlak zeg ik persoonlijk mea culpa. We hebben in dit dossier participatief gefaald, als ik dit zo mag uitdrukken. Door de snelheid van de te nemen beslissing hebben we geen voorafgaand participatiemoment meer kunnen organiseren — en dat was een fout. Maar, dat wij voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op de hoogte zouden geweest zijn, is onjuist’. Vangeyte riep zaterdagavond op tot ‘wederzijds vertrouwen en gezamenlijke daadkracht’.

Schepen Vangeyte besluit dat de stad toe is aan een nieuw inspraakbeleid. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat vanavond de start kan zijn van een nieuw inspraakbeleid voor onze stad. Van het belang en de meerwaarde van participatie hoef je mij alvast niet te overtuigen. We moeten echter streven naar een kwalitatieve participatie, nogmaals, waar zoveel mogelijk lagen van de bevolking bij betrokken zijn. Op die manier verzekeren we dat de uitkomst van de adviezen steeds ook een groot draagvlak heeft.’

Julien Borremans

X