Feestcomité Grotenberge vangt bot bij stadsbestuur

Komend weekend wordt in Grotenberge kermis gevierd en door het plaatselijk Feestcomit é werd het plan opgevat om bij deze gelegenheid — bij afwezigheid van foorkramers — zelf een ‘kinderdorp’ in te richten op zondag 30 juni. De totale kostprijs hiervan werd geraamd op zo’n 500 euro, onder meer voor het huren van divers speelmateriaal waarvoor een bestelling geplaatst werd bij de stedelijke jeugddienst. Door het Feestcomit é Grotenberge werd aan het stadsbestuur de vraag gericht naar een financi ële tussenkomst van 500 euro maar het college van burgemeester en schepenen besliste om op dit verzoek niet in te gaan wegens “geen subsidiebudget beschikbaar”.