Guido De Padt: ‘Pensioenlasten ziekenhuis verplichten de stad tot het afstoten van bepaalde diensten.’


Geraardsbergen. Vanaf 2041 zullen de financi ële verplichtingen van de stad Geraardsbergen ten aanzien van het ASZ ziekenhuis oplopen tot 2,5 miljoen euro per jaar. ‘Het is duidelijk dat dit een wurgakkoord is voor de lokale overheden en een bedreiging betekent voor het voortbestaan van bepaalde ziekenhuizen.’

Volgens burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zullen Geraardsbergen, Aalst en Wetteren af te rekenen krijgen met responsabiliseringsbijdragen die ze moeten ophoesten om de pensioenen van de statutaire gepensioneerden van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te kunnen betalen. De Padt: ‘Naast een kapitaalsinjectie van 12 miljoen euro — die de drie lokale besturen hebben ingebracht in de nieuwe operationele structuur — zullen de vennoten voortaan ook toelagen moeten storten om de responsabiliseringsbijdragen en de extra kosten van de nog in dienst zijnde statutairen te dragen.’

Geraardsbergen zal jaarlijks 760.000 euro moeten betalen, terwijl Aalst en Wetteren respectievelijk 1.640.000 euro en 475.000 euro aan hun jaarlijkse uitgaven mogen toevoegen. Reken daarbij nog de 350.000 euro die het OCMW nog moet bijpassen en de jaarlijkse factuur loopt op tot 1,1 miljoen euro die de stad moet bijpassen.  ‘Tot 2041 zullen de jaarlijkse financi ële verplichtingen voor Geraardsbergen oplopen tot 2,5 miljoen euro.’

Guido De Padt: ‘Dit is een wurgakkoord voor de lokale overheden. Tevens betekent dit een bedreiging voor het voortbestaan van bepaalde ziekenhuizen. Gelukkig heeft het ASZ dit tijdig ingezien en werden de artsen bereid gevonden om een zware kapitaalsinjectie van 10 miljoen euro te doen. Dit neemt niet weg dat dit een zware financi ële dobber blijft, waardoor gemeenten bepaalde dienstverleningen zullen moeten afstoten.’

Julien Borremans

 

X