Verenigingen gaan de sociale controle mee opvoeren in recreatiegebied De Rijdt

 

Het gemeentebestuur van Brakel en de lokale politie van de zone Brakel gaan verenigingen betrekken bij de veiligheid van recreatiegebied De Rijdtmeersen dat in het centrum van de gemeente ligt. Er is een charter en mensen die mee waken over de Rijdt zullen een pin dragen.
Het recreatiedomein “De Rijdtmeersen” vormt sedert jaren de groene long van Nederbrakel. Naast haar functie als spaarbekken voor het bufferen van overtollig water bij hevige regenval heeft dit domein ook een recreatieve functie.
John Pieteraerens, eerste commissaris en officier Operaties & Planning bij de lokale politie Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm: “Behalve een speelplein werden ok wandelwegen aangelegd, alsook een finse piste, die door de verlichting ook ’s winters of ’s avonds laat kan worden gebruikt. Er werd tevens gezorgd voor een rustige broedplaats voor de watervogels en ook de hengelaars vonden er hun stek.
In een tweede fase werden een aantal petanquevelden aangelegd, kregen de Brakelse scouts er hun thuishaven, werd een sfeervol chalet gebouwd waar men rustig iets kan verbruiken met zicht op het domein. Ook aan een sanitair blok werd gedacht.
Bezoekers die met de wagen komen, vinden in de nabije omgeving een ruime parking.
Dergelijke infrastructuren moeten ook onderhouden worden en er moet toezicht op gebeuren.
Met het verstrijken van de jaren merkten wij op dat “de Rijdtmeersen” ook het terrein werd van mensen met minder goede bedoelingen.”
Heel wat politie interventies
John Pieteraerens: “In de loop der jaren noteerden wij er minstens 60 politietussenkomsten, gaande van vandalisme over drugoverlast tot steaming.
Een meer gerichte aanpak naar overlast op het domein drong zich op. Daarom zijn wij in overleg gegaan met tal van personen en organisaties die vaak gebruik maken van het domein. Dit overleg heeft geleid tot een charter met bijbehorende pin.
De dragers van deze pins engageren zich om mee zorg te dragen voor “De Rijdtmeersen” samen met andere partners. Deze pin moet algemeen bekend raken, ook bij potenti ële overlastplegers, zodat ze ook een preventief effect heeft.”
Gisterenavond werd het project voorgesteld.

 

 

Het charter
Ik draag mee zorg voor de Rijdtmeersen.
Voor mij houdt dit in dat ik:
– mijn afval steeds in de vuilnisbakken deponeer en als deze vol zijn, het gemeentebestuur verzoek om deze te ledigen. De parktoezichter is hiervoor het ideale aanspreekpunt.
– geen grasafval stort langsheen het domein.
– wanneer ik met mijn hond ga wandelen, deze steeds aan de leiband hou. Ook andere mensen probeer ik ervan te overtuigen dat het aangenamer is voor iedereen als alle honden aan de leiband lopen.
– weet dat noch mensen, noch huisdieren mogen zwemmen in de vijver.
– er mij van bewust ben dat hondenpoep een grote bron van ergernis is voor de andere gebruikers van de Rijdtmeersen. Daarom heb ik steeds een zakje bij om dit op te ruimen.
– weet dat de speeltuigen zijn bedoeld voor kinderen. Adolescenten horen hier niet thuis. Ik signaleer beschadigingen zo snel mogelijk aan de parkopzichter, zodat deze toestellen zich altijd in prima conditie bevinden.
– de zitbanken gebruik om op te zitten. Op die manier blijven ze in een goede staat voor andere mensen.
– mij tijdens het vissen steeds gedraag volgens het visreglement.
– respect opbreng voor fauna en flora rond de vijver. De dieren en planten worden graag met rust gelaten opdat ze ten volle kunnen floreren.
– de petanqueterreinen   enkel gebruiken naar aanleiding van het petanquespel als speler of als toeschouwer.
– de Finse piste enkel betreed om te joggen. Honden en fietsen zijn welkom op de andere paden.
– weet dat de paden in het domein bedoeld zijn voor traag verkeer van voetgangers en fietsers. Wanneer ik snel wil rijden met de fiets dan doe ik dat ergens anders.
– de voorzieningen zoals chalet, toiletten en het scoutslokaal respecteer. Dit wil onder meer zeggen dat het terras van het chalet enkel tijdens de openingsuren gebruikt wordt en het scoutslokaal en bijbehorend terrein enkel met toestemming van de jeugdbeweging zelf.

Daarom draag ik deze pin met fierheid!

 

X