ATS Run steunt drie goede doelen met elk 5.000 €

Het laatste weekend van juni  zal  reeds voor de 12e keer de ATS Run gelopen worden. Sinds 2008 vormt de ATS Run een vast onderdeel van het kermisprogramma van Merelbeke.

De ATS Run is in de eerste plaats een Ekiden. Deze wordt gelopen door 6 lopers die samen de marathonafstand van 42,195 km afleggen. De lopers lopen respectievelijk 5km, 10km, 5km, 10km, 5km en de laatste loper vervolledigt de afstand met 7,195km. De ATS Run is dan ook de gelegenheid bij uitstek om samen met één of meerdere teams deze sportieve uitdaging aan te gaan!
De integrale opbrengst van de ATS Run gaat steeds naar het goede doel. Dit jaar zijn dat deze 3 goede doelen:

Studio Nona ( spelbegeleiding aan huis voor kinderen met kanker)
Kinderen die wegens hun ziekte niet meer kunnen deelnemen aan het gewone leven, dreigen het contact met leeftijdsgenootjes en hun leefwereld voor een stuk te verliezen. Spelbegeleiding aan huis geeft hen de kans om weer volop kind te zijn.Gezinnen met een ernstig ziek kind ingelicht door het ziekenhuisteam en het aanbod wordt opgestart door de coördinator van vzw Kinderkankerfonds. Samen wordt er gekeken welke spel- en ontspanningsactiviteiten wenselijk en mogelijk zijn.Deze activiteiten worden verzorgd door pedagogisch medewerkers, creatief therapeuten, goochelaars, clowns, muzikanten, vertellers, kunstenaars,… allemaal mensen met ervaring met ernstig zieke kinderen. Dit project wordt gefinancierd door onze vereniging.

 

 

 

 

De Scharnier (vereniging van nierpati ënten verbonden aan het Maria Middelares in Gent)
De vzw Scharnier ontleent zijn naam aan enerzijds “nier” en anderzijds “scharnier”. Het woord ‘nier’ omvat al onze nierpati ënten: dialysepati ënten en getransplanteerden. Het woord scharnier staat voor verbinding, schakel. De dialyse op zich is een schakel tussen de nierpati ënt en zijn omgeving. Dialyse is ook de schakel tussen nierpati ënten en transplantatie, hoop op nieuw leven. De dialyseafdeling blijft voor pati ënten de thuishaven waar men samen met de familie steeds terecht kan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Abajaa! (organiseert vrijetijdsactiviteiten voor personen met een verstandelijke beperking)
Na het verlies van onze peter Bart Van den Bossche, nam Marijn De Valck graag de taak als peter op zich.
Abajaa! is een vzw die activiteiten organiseert voor personen met een verstandelijke beperking. Zij vormen onze doelgroep. De leden van de organisatie zijn allemaal vrijwilligers. Ze organiseeren activiteiten voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen, ouderen die jong van hart zijn… Iedereen is welkom. Maandelijks is er een activiteit, van een paar uur of een dag of een weekend of een week… Het aantal deelnemers is meestal afhankelijk van de aard van de activiteit en van het beschikbaar aantal begeleiders.