Guy D'haeseleer trekt lijst Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen voor Vlaams parlement
©Sophie Richez- Guy D'haeseleer tijdens de gemeenteraad

Guy D’haeseleer wordt voorzitter senaatsfractie Vlaams Belang

Guy D'haeseleer trekt lijst Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen voor Vlaams parlement
©SoRi – Guy D’haeseleer

Guy D’haeseleer werd unaniem voorgedragen als fractievoorzitter in de senaat door Vlaams Belang. Daarnaast besliste het partijbestuur van het Vlaams Belang dat de partij de Brusselaar Bob De Brabandere (31) zal aanduiden voor de gecoöpteerde senaatszetel waar de partij dankzij de positieve verkiezingsuitslag recht op heeft. De partij blijft echter overtuigd pleiten voor de afschaffing van de Senaat.

Morgen bij de eedaflegging zal Ninovenaar Guy D’Haeseleer aangeduid worden als fractievoorzitter van de senaatsfractie van het Vlaams Belang. Een sterk uitgebeide senaatsfractie bovendien. Elke Vlaamse provincie krijgt één senator. Voor Oost-Vlaanderen wordt bovendien ook Adeline Blancquaert senator, het jongste vrouwelijke parlementslid. Daarnaast wordt voor Brussel Bob De Brabandere aangeduid als gecoöpteerd senator. Anke Van dermeersch wordt bureaulid.

Hierbij de namen van onze zeven senatoren:

Limburg: Leo Pieters

Vlaams-Brabant: Klaas Slootmans

West-Vlaanderen: Yves Buysse

Oost-Vlaanderen: Guy D’haeseleer, Adeline Blancquaert

Antwerpen: Anke Van dermeersch

Brussel: Bob De Brabandere (gecoöpteerd)

Wat betreft de coöptatie, koos de partij er voor om verder in te zetten op verjonging en vernieuwing. Als huidig Brussels regiovoorzitter en sterke kracht achter de schermen van de nationale werking van de partij beschouwt het partijbestuur Bob De Brabandere (31) als wissel op de toekomst voor Brussel.

Dat Guy D’haeseleer, boegbeeld in Ninove én absoluut stemmenkanon in zijn provincie Oost-Vlaanderen, er fractievoorzitter wordt, mag geen verrassing heten. Bovendien was hij ook in 2014 al deelstaatsenator, wat hem het voordeel van de ervaring geeft.

“Zoals in het verleden zal het Vlaams Belang in de Senaat een erg kritische houding aannemen tegenover het instituut Senaat. Deze instelling kost de belastingbetaler nog altijd 40 miljoen euro per jaar, terwijl zij in feite geen enkel maatschappelijk nut meer heeft. Als ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen is ze overbodig, gelet op het feit dat de beide grote gemeenschappen in dit land er totaal andere visies op nahouden. Bovendien heeft zij op wetgevend en controlerend vlak nauwelijks nog enige bevoegdheid, waardoor ze zich de voorbije vijf jaar vooral met bezigheidstherapie heeft beziggehouden. De voornaamste werkzaamheid van de Senaat moet er de komende jaren voor Vlaams Belang daarom op neerkomen te bestuderen hoe zij best zichzelf kan opheffen, in afwachting dat de nodige grondwetsartikelen daarvoor voor herziening vatbaar zijn verklaard,” aldus D’haeseleer.

X