©Sophie Richez - Karolien De Roose tijdens de gemeenteraad

11 juli viering: N-VA Ninove spoort aan op de goede voornemens van het Stadsbestuur

Op de laatste gemeenteraad van 20 juni bracht  Karolien De Roose (N-VA)  opbouwende kritiek en tegelijk het schaamrood op de wangen bij schepen van leefmilieu en klimaat,  Wouter Vande Winkel (SAMEN). Op de vraag waarom op de lentedrink van 9 juni niets te bespeuren viel van alle goede voornemens en getekende akkoorden van de afgelopen jaren, kon de schepen niet antwoorden. Intussen is de oppositie al gewend dat men bij de meerderheid met de mond vol tanden staat.

Even een overzicht van het spektakel in de pers over de afgelopen jaren:

18/09/2016: Ondertekening  Burgemeestersconvenant voor klimaat & energie

20/05/2018: Benoeming  fairtradegemeente

01/04/2019: Ondertekening charter  gezonde gemeente

Daarbovenop roept de stad in de laatste editie van “Ninove Info” op om tijdens buurtfeesten geen wegwerpmateriaal te gebruiken. In de Kuip moet verplicht gebruik  gemaakt worden van herbruikbare bekers.  Maar de stad gebruikt z élf plastic bekertjes, borden en bestek. Er is geen “gezond” alternatief voorzien om te eten en geen enkel product van het soms controversi ële merk “Fair Trade” kan worden aangeboden. Wat voor zin hebben die getekende akkoorden dan?  Al die goede voornemens zijn klaarblijkelijk alleen bedoeld om de Ninovieter aan te sporen tot gedragsaanpassing. Dit terwijl het gemeentebestuur ze volledig aan zijn laars lapt.  “Luister naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar mijn daden.”

Karolien DE ROOSE: “Gulden sporen zullen we op 11 juli niet rapen, hopelijk ook geen plastic bekertjes?

Dit jaar is N-VA Ninove al wat blij dat er min of meer een programma valt te bespeuren op de Vlaamse feestdag met muziek, theater en een Vlaamse markt. Alhoewel het theater van “De Donderdagen” wel zorgt voor een handige samenloop van omstandigheden. Die kleine inspanning kan het stadsbestuur al leveren. Hopelijk volgen ook nog inspanningen tot “propere” en “gezonde” festiviteiten.