Zottegems stadsbestuur zegt drie keer ‘nee’

Ter gelegenheid van de jongste Sinksenfoor in het stadscentrum liet Rotary Zottegem voor het vierde jaar op rij voor een aantal festiviteiten een spiegeltent optrekken op de Markt en daarbij werd ook een toiletwagen voorzien. Voor de uitbating en het onderhoud ervan (in ruil voor de toiletgelden van de gebruikers) werd samengewerkt met het jeugdbestuur van voetbalclub KSV Sottegem en door de Rotaryclub werd ook aan het stadsbestuur het verzoek gericht voor een stedelijke tussenkomst in de kostprijs voor het afhuren van die toiletwagen. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu echter beslist daarvoor geen subsidie toe te kennen.

Ook op de vraag van De Carnavalpompiers om op zaterdag 17 augustus in de openlucht in het Egmontpark een ‘pompierfuif’ te mogen houden, heeft het stadsbestuur negatief geantwoord. Evenzo besliste het om geen toestemming te verlenen voor het organiseren van ‘zomerconcerten’, ook in het Egmontpark op zondag 18 en dinsdag 20 augustus. In deze beide gevallen luidt het tegenargument dat deze evenementen tijdens de augustuskermis een concurrentie voor de horecazaken zouden betekenen.