Zes sociale koopwoningen op wijk Breekpot. Bijna de helft van de bevolking komt in aanmerking


Geraardsbergen. Op de wijk Breekpot in Onkerzele, een van de fraaiste woonwijken van Geraardsbergen, is de bouw voltooid van zes nieuwe sociale koopwoningen. ‘Bijna de helft van de bevolking komt in aanmerking om die te kopen’, zegt Katrien Goubert van de sociale huisvestingsmaaatschappij Denderstreek. ‘Maar de meeste mensen kennen dat aanbod niet.’

Negatieve beeldvorming
Bij de publieke opinie overheerst de negatieve beeldvorming over sociale huisvesting. ‘Velen denken automatisch aan verloederde wijken met honderden identieke woningen’, vertelt Katrien Goubert van de sociale huisvestingsmaaatschappij Denderstreek. ‘Maar dat is voltooid verleden tijd. Meer zelfs. Het tegendeel is waar. Vandaag realiseren wij vooral kleine projecten in nieuwe woonwijken. Onze huizen staan niet alleen onopvallend tussen al de andere, maar zijn minstens ook even mooi als die van de private bouwfirma’s.’
Recentelijk voltooide Denderstreek zes ruime woningen op de wijk Breekpot in Onkerzele, een van de fraaiste woonwijken van Geraardsbergen. Die worden nu te koop aangeboden.

Middelgroot inkomen
In tegenstelling tot wat vele mensen denken, komt bijna de helft van de bevolking in aanmerking om die huizen te kopen. ‘Het is een fabeltje dat wij ons alleen richten tot de minst begoeden’, vervolgt Goubert.
De kandidaat-kopers moeten aan twee voorwaarden voldoen. Vooreerst mogen zij nog geen onroerend goed in eigendom hebben. Verder geldt een begrenzing van het maximale inkomen. Voor een alleenstaande bedraagt dat afgerond € 40.000 per jaar en voor een koppel € 60.000. Dat bedrag wordt verhoogd met € 4.000 per persoon ten laste.
‘Naar schatting 45 procent van de bevolking komt daarvoor in aanmerking. Maar onbekend, is vaak onbemind. Bovendien kunnen kandidaat-kopers ook een voordelige lening afsluiten.’

Afwerking
De nieuwe koopwoningen worden sleutel op de deur opgeleverd. ‘De kopers nemen alleen de visuele binnenafwerking voor hun rekening’, vertelt Goubert. ‘Omdat de praktijk leert dat een gewone standaardinrichting binnen de vijf jaar wordt vervangen, plaatsen de eigenaars meteen de vloeren, de binnendeuren en de keuken overeenkomstig hun eigen smaak.’

Nog drie woningen te koop
De kandidaat-kopers moeten zich registeren bij Denderstreek, waarna zij op de wachtlijst komen. In de meeste gevallen overtreft de vraag het aanbod. In Onkerzele zijn inmiddels al drie woningen verkocht.

PRAKTISCH

Voor meer informatie over de sociale koopwoningen en het project Breekpot in Onkerzele kunt u terecht bij Katrien Goubert. E-mail katrien.goubert@shmdenderstreek.be Tel 053/77.15.18.