Oost-Vlamingen mogen opnieuw een kampvuur stoken

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de code voor het brandgevaar teruggebracht van code oranje naar code geel. Als gevolg hiervan besliste de wnd. gouverneur het politiebesluit van 24 juli 2019 op te heffen. Het maken van open vuur is opnieuw toegelaten en het rookverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen en heiden wordt ingetrokken.

Door de extreme hitte en de aanhoudende droogte is de natuur op dit ogenblik bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Het is dan ook nodig om preventief enkele maatregelen te nemen zodat brand kan worden voorkomen. Op 24 juli 2019 vaardigde de waarnemend gouverneur Didier Detollenaere een politiebesluit uit voor een verbod op open vuur in heel Oost-Vlaanderen. Ook gold er een rook- en vuurverbod in natuurgebieden, provinciale domeinen, recreatiegebieden, bossen of heiden in Oost-Vlaanderen. Het politiebesluit is sinds 29 juli opgeheven.

X