Gemeenschapsonderwijs Meerlaan: eerst containerklassen, later nieuwbouw

In een vroeger NUUS-bericht kon u vernemen dat, in afwachting van de realisatie van de nodige nieuwbouw voor de uitbreiding van de school, voorlopig drie klascontainers op de speelplaats van het Provinciaal Technisch Instituut aan de Sabina van Beierenlaan zullen geplaatst worden om tijdelijk dienst te doen als extra klaslokalen. Hetzelfde scenario gaat zich afspelen op de site van het gemeenschapsonderwijs aan het Koninklijk Atheneum in de Meerlaan.

Momenteel huist daar vooral de basisschool (kleuters inclusief) in oude paviljoenen en units die niet meer voldoen op vlak van energie, comfort, mogelijkheden tot onderwijsorganisatie enz. Bovendien bevinden de paviljoenen zich zeer verspreid op de schoolcampus. Daarom is voorzien ze te vervangen door een nieuwbouw, waarvoor overigens al in de voorbije maand april bij de stad een vergunningsaanvraag werd ingediend.

Om voor deze geplande nieuwbouw plaats te ruimen, moeten die verouderde gebouwen met de bijhorende verhardingen verwijderd worden. Dit zal gebeuren in twee fasen: eerst worden de gebouwtjes op de locatie van de nieuwbouw gesloopt, daarna de klaslokalen die voorlopig nog verder zullen gebruikt worden tot de voltooiing van de nieuwbouw. Als tijdelijk onderdak zullen er ter hoogte van het bosje nabij de huidige sporthal zes containerconstructies voorzien worden: vier volumes van zes aaneengeschakelde containers (totale oppervlakte 6 bij 18 meter) en twee modules van drie aaneengeschakelde containers (totale oppervlakte 6 bij 9 meter). De klascontainers zullen afgewerkt worden met lichtgrijze panelen. Na realisatie van de nieuwbouw zullen deze staalconstructies met hun tijdelijke fundering, verharde toegangsstrook, riolering en nutsvoorzieningen weer volledig verwijderd worden.

X