Tien jaar ‘maatschappelijke veiligheid’ op GO! Atheneum Geraardsbergen


Geraardsbergen. Met de start van het nieuwe schooljaar viert de opleiding ‘maatschappelijke veiligheid’ aan het GO! Atheneum Geraardsbergen zijn tiende jubileum. Aangezien de nood aan correct opgeleide mensen binnen de veiligheidssector nog nooit zo hoog lag als vandaag, wilt de school de komende jaren meer dan ooit inzetten op een nauwe samenwerking met het werkveld en dit binnen alle deelgebieden van de sector.

 ‘Twee jaar geleden kreeg de school bezoek van de FBI…’
Cursuscoördinator Chris Teirlinck licht toe: “Op 1 september 2009 schreven een 30-tal jongeren zich in voor een toen nog vrij nieuwe opleiding. Op dat moment kregen de studenten een basis mee om verder door te groeien naar de politieschool, de bewakingssector of de brandweer. Maatschappelijke veiligheid werd echter vrij snel een richting die veel jonge mensen aantrok en het leerlingenaantal groeide bij momenten exponentieel jaar na jaar, mede dankzij een samenwerking met de VDAB.
Samen met het leerlingenaantal, groeide ook de opleiding inhoudelijk sterk. Zo kwamen de deelgebieden douane en defensie erbij en werd een samenwerking opgestart met onder andere Securail. Gaandeweg kregen studenten ook de kans om aan werkplekleren te doen als penitentiair bewakingsassistent (cipier), wat een unieke kans is om van naderbij kennis te maken met de gesloten wereld van het gevangeniswezen. Een kans die door veel studenten tot dusver met open armen werd ontvangen en als zeer leerrijk werd beschouwd. Twee jaar geleden kreeg de school bovendien het bezoek van de mensen van de FBI, die onze school gebruikte als decor voor een grootschalige oefening. Het hoeft geen betoog dat dit ook voor de leerlingen een onvergetelijke ervaring was.”

 Degelijke opleiding
“De opleiding ‘maatschappelijke veiligheid’ aan het Atheneum staat ook binnen de sector zeer hoog aangeschreven. De slaagkansen van de afgestudeerden voor de testen die toegang geven tot de politieschool bleken tot de hoogste van Vlaanderen te behoren. Maar ook op vlak van de toelatingstesten voor bijvoorbeeld defensie behalen onze leerlingen dankzij een intensieve voorbereiding zeer sterke resultaten en heel wat afgestudeerden kunnen vanaf juli onmiddellijk aan de slag in de bewakingssector. Sinds kort voerden we ook een systeem van ‘verdiepingen’ in. Concreet betekent dit dat de studenten na de kerstvakantie een deelsector kiezen waarin ze zich ‘verdiepen’, of met andere woorden: specialiseren. De aangeboden verdiepingen zijn defensie, politie, brandweer en bewaking. De komende tijd wil de school dit systeem verder uitbreiden en optimaliseren, aangezien de leerlingen er duidelijk de vruchten van plukken’, geeft directeur Brecht Persoons nog mee.

 Infosessie
Geïnteresseerden kunnen op donderdag 22 augustus 2019 om 19.30 u. een infosessie bijwonen in het Atheneum en kunnen dagelijks tijdens de schooluren inschrijven voor zowel integrale veiligheid (TSO) als veiligheidsberoepen (BSO). Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zich voor deze opleiding ook aanmelden via de VDAB.

X