Het actiecomit é ‘den dok blijft’ vraagt openheid en transparantie. ‘De speeltijd is voorbij!’

Klacht wegen schending van de openbaarheid van bestuur


Geraardsbergen. Het actiecomit é ‘den dok blijft’ vraagt aan de stad duidelijkheid over het participatieproject rond Den Bleek. ‘De speeltijd is voorbij.’ Het comit é vraagt ook klaarheid over de vergoedingen die de stad kreeg in verband met de overstromingen van enkele jaren geleden. ‘Werden de vergoedingen wel gebruikt om de schade aan den dok te herstellen?’ Het comit é dient klacht in wegens een flagrante schending van de openbaarheid van bestuur.

‘Draai de bevolking geen rad voor de ogen.’
Volgens het actiecomit é ‘den dok blijft’ heeft het participatieproject rond Den Bleek veel last gehad van de zomerse hitte. ‘Het dossier zit momenteel muurvast. Het stadsbestuur heeft momenteel geen budgetten voorzien.’ Het actiecomit é vraagt duidelijkheid aan de stad. ‘Het actiecomit é vraagt zowel aan het stadsbestuur als aan Regionaal Landschap dringend open kaart te spelen en de bevolking geen rad voor ogen te draaien.
De eerder wollige speeltijd van brainstormen is voorbij, nu komt het echte werk en het is er het moment om klare wijn te schenken wat het project Den Bleek mag of kan kosten.   Op financieel technisch gebied is dit een zuivere kwestie van begroting.   Waarom is het zo moeilijk met de burger daarover te communiceren?   Zonder goede en eerlijke communicatie is er zelfs geen begin van participatie.’

Gebrek aan transparantie
Het actiecomit é plaatst nog grote vraagtekens bij de bereidheid van het stadsbestuur om transparant te communiceren. De leden vragen inzage in het schadedossier uit de periode 2011-2013. ‘In voormelde periode werd den dok getroffen door overstroming en liep het ganse terrein onder water.   Verzekeraar Ethias keerde vergoedingen uit.   Het actiecomit é wenst inzage van het schadedossier om na te gaan of ook de elektriciteitsinstallatie toen werd vergoed.   Dat is van groot belang omdat uit de keuringsverslagen van de volgende jaren blijkt dat de elektriciteit niet in orde was.’

Klacht…
De vraag om het dossier in te kijken werd door de stadssecretaris verworpen met de reden dat het dossier ongekend is. Het actiecomit é legt zich niet neer bij de gegeven uitleg. ‘Werden de vergoedingen wel gebruikt om de schade aan den dok te herstellen?’ Het actiecomit é legt zich niet bij de gegeven uitleg neer en tekende beroep aan bij de Vlaamse beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.’

Julien Borremans

X