Werken aan de polyvalente sport- en ontspanningsruimte op de zolder van de basisschool de Kei gingen van start.

Lierdese dansverenigingen kunnen hierdoor tegen het jaareinde beschikken over een eigen dansruimte.

schepen en directeur kondigen start werken polyvalente sport- en ontspanningsruimte aan
Sportschepen Antoine Van De Maele en directeur David Barb é van basisschool De Kei.                                                           foto: Sportdienst Lierde

“Lierde was al geruime tijd op zoek naar een geschikte accommodatie voor zijn dansverenigingen.” wist sportschepen Antoine Van De Maele ons te vertellen. “Door de samenwerking met basisschool De Kei, die hiervoor hun zolder ter beschikking stellen, is deze zoektocht ten einde. Tegen het jaareinde kunnen de meer dan 500 leden van DanceExperience en Love2Dance hier terecht” voegde hij er nog aan toe.

Trots kondigde hij hierop, samen met de directeur David Barb é van basisschool De Kei, de start van de verbouwingswerken aan.

Polyvalente sport- en ontspanningsruimte.

De vroegere bergruimte op de zolder van de school wordt naar een ontwerp van Studiebureau Lobelle  door de BVBA Pollentia verbouwd tot een polyvalente sport- en ontspanningsruimte.

Het project omvat een lichtrijke danszaal van 215 m2 met spiegelwanden, de nodige dansbarres, audiofaciliteiten en natuurlijk ook een zwevende parketvloer.

Naast dans zal deze nieuwe infrastructuur ook mogelijkheden bieden voor andere sporten zoals o.a. yoga, pilates, zumba, stijldansen e.d. .

Kostenplaatje

Via Sport Vlaanderen subsidieert de Vlaamse Regering de school ten belope van 170.000 euro voor het naschools openstellen van haar infrastructuur. De gemeente past de kosten bij tot ruim 270.000 euro.

Toegankelijkheid

In een 2e fase (2020) zullen de school en de gemeente ook samenwerken om de polyvalente sport- en ontspanningsruimte per lift toegankelijk te maken. Een investering van zo’n 170.000 euro waarvoor 70% van de kostprijs zal worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Meer info kan men bekomen bij:

Sportdienst Lierde

Nieuwstraat 21 te  9570 LIERDE

Tel: 055/43.10.23     –      E-mail: sportdienst@lierde.be

Zie ook vorige artikels:

https://www.nuus.be/2018/09/27/gemeenteraad-lierde-open-vld-deed-stof-opwaaien/

https://www.nuus.be/2019/01/28/dansen-op-zolder-te-lierde/