Nieuwe danszaal te Lierde

Dansen op zolder te Lierde.

ontwerp danszaal LierdeDe twee dansverenigingen in Lierde hebben momenteel samen meer dan vijfhonderd leden waarvan de meerderheid uit Lierde is. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om verder te gaan met de vooropgestelde uitbouw van de gemeentelijke sportinfrastructuur.

“Dat er naast de sporthal en het recreatiedomein ook nog een danszaal zou komen stond al een tijdje vast en het voorontwerp hiervoor is inmiddels volledig klaar“ weet burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) te vertellen.

Naast dans zal deze nieuwe infrastructuur ook mogelijkheden bieden voor andere sporten zoals o.a. yoga, pilates, zumba, stijldansen e.d. .

Samenwerking met vrije basisschool De Kei

Voor het realiseren van dit project werkt het gemeentebestuur weerom samen met de vrije basisschool De Kei. In het verleden was er al een samenwerking voor de bouw en exploitatie van sporthal De Zandloper.

Om het project van de danszaal te realiseren stelt de school een deel van de zolder (2de verdieping) ter beschikking.

De danszaal …

Onlangs had schepen van sport, Antoine Van de Maele (Voor Lierde) een bijzonder constructief gesprek met de dansverenigingen, Love to Dance en Dance Experience. Beide verenigingen waren lovend en gaven hun feed-back op het vlak van inrichting. De nieuwe danszaal zal een grootte hebben van 215 m ² met spiegelwanden, de nodige dansbarres, audiofaciliteiten en natuurlijk ontbreekt de zwevende parketvloer niet. De restruimte op de schoolzolder zal worden ingericht als georganiseerde bergruimte voor de school.

Via Sport Vlaanderen subsidieert de Vlaamse Regering dit project ten belope van 170.000 euro.

Toegankelijkheid
In een 2e fase (2020) zullen de school en de gemeente ook samenwerken om de danszaal per lift toegankelijk te maken. Een investering waarvoor 70% van de kostprijs zal worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

In de komende maanden zal de sportdienst van de gemeente Lierde een aanzet geven om afspraken te maken op het vlak van bezetting.