127 parkeerplaatsen voor handelskern en nabijgelegen woonwijk

De publieke parking aan de Mallaardstraat in centrum Ninove ligt er al jarenlang niet al te best bij, maar daar komt nu verandering in. Voor de drukke eindejaarsperiode wordt de parking in opdracht van het stadsbestuur volledig opnieuw ingericht. Die herinrichting houdt niet alleen een forse uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in tot 127 plaatsen, maar ook wat comfort betreft wordt de Mallaardparking een volwaardige stadsrand- en buurtparking.

Het bestuur wil met de herinrichting een extra oplossing bieden voor de parkeerdruk in de handelskern en de nabijgelegen woonwijk. “Tot nu werd de parking onderbenut omdat de ondergrond in steenslag was en er onvoldoende sociale controle was,” vertelt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen — Groen), “Met de aanleg van de wegen in asfalt en de parkeerplaatsen in een waterdoorlatende bovenlaag verhogen we het comfort voor de gebruikers. Dat de parking een ‘donkere hoek’ was met weinig sociale controle was voor veel mensen uit de wijk een reden om de wagen daar niet te parkeren, maar daar komt met de komst van camerabewaking verandering in.”

Upgrade

De herinrichting betekent in alle opzichten een upgrade van de parking met ook nieuwe verlichting en oplaadpunten voor elektrische wagens. Ook kleinere ingrepen moeten het gebruiksgemak en de populariteit van de parking verhogen om mensen te stimuleren de wagen uit het centrum te laten. “Een voetgangersdoorgang aan de uiterste punten maakt de afstand korter voor wie naar het centrum of de woonwijk wil,” vertelt Vande Winkel, “De Pamelstraat kampt met een hoge parkeerdruk maar komt nu op vijf minuutjes stappen van de parking te liggen, terwijl je de handelskern op zeven minuten bereikt.”

Op de parking komen ook fietskluizen voor mensen die in Ninove centrum werken en de auto op de Mallaardparking laten staan om vervolgens met hun persoonlijke fiets het laatste stukje naar het werk af te leggen. De parking wordt groen ingekleed, met behoud van de dubbele rij bomen langs de Mallaardstraat. Hoogtebegrenzers moeten oneigenlijk gebruik van de parking door vrachtwagens tegengaan.

De werken starten op 9 september en moeten voor de drukke eindejaarsperiode afgerond zijn.