Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 stelde de hogere onderwijsinspectie twee keer de “deplorabele en onveilige toestand van de schoolcontainers” in De Smidse vast

Slecht ‘schoolrapport’ voor Zottegems stadsbestuur

Niet alleen scholieren en studenten kunnen er soms door ontnuchterd worden, ook het Zottegems stadsbestuur zit met een slecht ‘schoolrapport’ opgescheept. Een dikke buis, zoals gezegd wordt in het jargon, want er is geen sprake van daarover eventueel nog te kunnen delibereren.

Een en ander heeft te maken met de stedelijke basisschool De Smidse aan de Smissenhoek in Erwetegem. Daar kwam eind vorig jaar, op dinsdag 18 juni en nog een tweede keer op maandag 1 juli, de hogere onderwijsinspectie langs en deze stelde er de “deplorabele en onveilige toestand van de schoolcontainers” vast. Deze conclusie wordt overigens ook gestaafd door het verslag van de recentste tweejaarlijkse elektriciteitskeuring door het inspectiebedrijf Vinçotte. Het gaat over de containers waarin drie klaslokalen, een kantoor van de schooladministratie, de lerarenkamer en het kantoor van de schooldirecteur ondergebracht zijn.

Door de onderwijsinspectie is ge ëist dat de gemeenteraad als inrichtende macht snel duidelijkheid verschaft over hoe en wanneer (planning en timing) deze erbarmelijke situatie gaat aangepakt worden. In dit verband heeft het college van burgemeester en schepenen nu de intentie te kennen gegeven om de containers waarvan de oudste twee dateren van 1996 en er dus al 23 jaar staan, te vervangen door een definitieve en duurzame constructie. Dit zou nog “in deze beleidsperiode” gebeuren. Of hiermee bedoeld wordt dat binnen deze legislatuur de plannen op papier zullen gezet worden of de realisatie ook al een feit zal zijn, zal de toekomst uitwijzen. Het nodige dossier zou “zo snel mogelijk” opgestart worden en aan de schooldirectie zou daarna opdracht gegeven worden om bij de Vlaamse overheidsdienst Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) een subsidieaanvraag in te dienen.